Audiovisuele prestaties: hoe PlayRight mijn rechten berekent

Het vertrekpunt voor elke verdeling is je repertoire, of eigenlijk jouw aangiftes van audiovisuele prestaties (ook van dubbing en nasynchronisatie en muziek in audiovisueel werk). Als je die niet aangeeft, kunnen we je onmogelijk rechten toekennen.

Enerzijds worden de rechten altijd berekend per referentiejaar, het jaar (of de jaren) waarin een audiovisuele opname uitgezonden wordt. Anderzijds gebeurt een verdeling altijd in twee fasen.

Een kalender van de verdelingen voor dit jaar kan je hier raadplegen en downloaden. De kalender toont ook de deadlines waarmee je rekening moet houden om je prestaties aan te geven.

STAP VOOR STAP

Stap 1 : gegevens inzamelen

Eerst moet PlayRight evalueren welke werken het meest werden uitgezonden voor een bepaald referentiejaar.

Voor de referentiejaren 2016, 2017 & 2018 en 2019 maakt PlayRight gebruik van de volgende parameters:

  • De tv-speellijsten,
  • De duur van het programma, het moment van uitzending en het marktaandeel van de betrokken zender.

Deze lijsten en cijfers zijn de parameters die PlayRight hanteert om het belang van de rechten te bepalen die toegekend worden aan een opname, en dus aan de uitvoerende kunstenaars: dit zijn de rechten die PlayRight je toebedeelt.

Stap 2 : “Matching”

Daarna koppelen de Account managers de aangiftes van hun leden aan de werken die voorkomen in de speellijsten. Dat noemen we “matching”.

Stap 3 : toekennen van een gewicht aan een werk

Op basis van bovenstaande parameters wordt een gewicht toegekend aan elk werk in de speellijsten: op basis van dat gewicht kennen we een bedrag toe aan het werk.

Let op: het totale bedrag van een verdeling wordt vastgelegd in functie van de vergoedingen voor uitvoerende kunstenaars die ingezameld werden voor een referentiejaar. Dit totale bedrag kan variëren en baseert zich enkel op privékopie en leenrecht.

Stap 4: berekening van de rechten & verdeling

Het globale bedrag dat toegekend wordt aan een werk wordt nadien verdeeld onder de uitvoerende kunstenaars, in functie van de rol die ze hadden bij de opname: hoofdrol, bijrol of kleine rol (voor de referentiejaren 2016, 2017 en 2018), hoofdrol en bijrol (voor de referentiejaar 2019 en voor de volgende referentiejaren).*

Eens de berekening is gemaakt en gecontroleerd, verdeelt PlayRight deze rechten onder haar aangesloten uitvoerende kunstenaars en onder haar zusterorganisaties in het buitenland die rechten geclaimd hebben voor hun leden (waarvan ze een mandaat hebben gekregen voor België). Als je je repertoire aangegeven hebt bij PlayRight, en de opname waaraan je deelgenomen hebt rechten oplevert, krijg je daarvan een overzicht toegestuurd. De bedragen, samen met de opnames waaraan de rechten gekoppeld zijn, kan je nakijken in je PlayRight Portal (menu ‘rechten’).

*Herinnering: Omdat nog niet alle uitvoerende kunstenaars hun prestaties aangegeven hebben bij de eerste verdeling van de rechten, kent PlayRight een virtuele casting toe aan elk werk. Zo blijven de rechten van kunstenaars die hun repertoire nog niet aangegeven hebben voorbehouden.

sluiten

Inloggen Lid worden