Verdeling van €6.330.508,19: PlayRight verdeelt de audiovisuele rechten voor de jaren 2011/2012

4 juli 2019

PlayRight heeft de audiovisuele rechten verdeeld voor de werken die werden uitgezonden en geëxploiteerd in 2011 en 2012 in België. Dit is de afsluitende verdeling van rechten voor die periode, en volgt op de eerste verdeling van rechten die werd uitgevoerd in november 2016. Voor 2011 staat de teller op €3.264.356,64, voor 2012 is dit €3.066.151,55. Voor beide jaren (2011+2012) bedraagt de som van audiovisuele rechten dus €6.330.508,19.

Een afsluitende verdeling is de laatste verdeling van rechten voor een bepaalde periode, en die is dus definitief. U of uw vertegenwoordiger heeft nog maximum zes maanden na deze uitbetaling de tijd om enige klacht in te dienen omtrent deze verdeling.

Eerste/afsluitende verdeling: hoe werkt het?

PlayRight verdeelt uw rechten in twee fases: een eerste verdeling en een afsluitende verdeling. Tussen deze twee verdelingen stelt PlayRight een deadline vast tot wanneer u de prestaties kan aangeven die rechten kunnen opleveren voor de referentiejaren 2011 en 2012 (31 december 2018).

Na deze deadline kan PlayRight de afsluitende verdeling uitvoeren door uw aangegeven repertoire te koppelen aan onze playlists.

Om het werk van artiesten zo goed mogelijk te vertegenwoordigen, heeft PlayRight het aanbod van zenders waarmee rekening wordt gehouden, uitgebreid, om zich te focussen op de programma’s met artistieke prestaties. Een programma dat wordt uitgezonden op een bepaalde zender en waarmee geen rekening werd gehouden, kan nu toch rechten opleveren. De evolutie van deze parameters vereist een constant werk dat de lijst van zenders uitbreidt waarvan de programma’s in aanmerking worden genomen voor de verdeling van deze referentiejaren. De virtuele cast, die wordt bepaald tijdens de eerste verdeling, stelt Playright in staat om dit soort scenario mogelijk te maken.

Hoe worden mijn rechten voor een audiovisuele prestatie verdeeld?

Om uw rechten betreffende audiovisuele prestaties voor het Belgische grondgebied te berekenen, baseert PlayRight zich op uw repertoire en enkele verdelingsparameters:

  • De speellijsten van de programma’s bestemd voor het Belgische publiek,
  • De kijkcijfers van deze programma’s.

Een totaalbedrag wordt toegekend aan elk audiovisueel werk dat voorkomt in de speellijsten. Het bedrag aan rechten wordt vastgesteld op basis van de duur en de kijkcijfers, opgemeten door de zender die het werk verspreidt. Het totale bedrag dat aan een werk wordt toegekend wordt vervolgens verdeeld onder de uitvoerende artiesten die aan het werk hebben deelgenomen, in functie van hun rol op die opname (A: hoofdrol, B: secundaire rol, C: kleine rol).

Welke zenders worden in aanmerking genomen?

Voor deze verdeling heeft de Raad van Bestuur de lijst vastgesteld van tv-zenders waarmee rekening wordt gehouden bij de berekening alsook de minimumkijkcijfers die elk audiovisueel programma moet hebben, in overeenstemming met ons Algemeen Reglement. Dit zijn de zenders waarvan de programma’s in aanmerking komen voor de afsluitende verdeling:

Vragen?

Meer info over uw rechten vindt u via de online portal (menu ‘RECHTEN’). Indien u nog vragen heeft, aarzel niet om uw accountmanager te contacteren.

Share This :
sluiten

Inloggen Lid worden