Afsluitende verdeling

terug naar lexicon

De verdeling van rechten geïnd voor een bepaald referentiejaar gebeurt in een aantal fases. De afsluitende verdeling is de laatste verdeling met betrekking tot een bepaald referentiejaar, waarbij aan de rechthebbenden het finaal resterende bedrag voor dat jaar wordt toegekend.

Deze afsluitende verdeling gebeurt altijd na de afsluitingsdatum voor het betreffende referentiejaar. Aangiftes van opgenomen prestaties na deze afsluitingsdatum worden niet meer in rekening genomen bij de verdeling van het afgesloten referentiejaar (ze worden wel automatisch in rekening genomen bij de verdelingen van alle toekomstige en nog niet afgesloten referentiejaren).

sluiten

Inloggen Lid worden