Eerste/ afsluitende verdeling: hoe het werkt

De verdeling van rechten voor een bepaald referentiejaar gebeurt niet in één keer, maar in twee fasen. Er zijn dus twee betalingsmomenten voor één en hetzelfde referentiejaar.

Eerste verdeling

PlayRight legt de link tussen de aangiftes waarover we beschikken in onze database enerzijds, en de titels die voorkomen op de nationale verkoop- en uitzendlijsten voor een specifiek referentiejaar anderzijds.

Bij de eerste berekening is het vaak zo dat nog niet alle artiesten hun bijdragen al hebben aangegeven. Om de rechten voor de artiesten die dat nog niet deden beschikbaar te houden, maken we voor elke opname, naargelang de aard ervan, een “virtuele casting” op. Die benoemt alle mogelijke bijdragen aan de opname, met aanduiding van het aantal A-, B- of C-rollen .

Op basis van de virtuele casting en de aangegeven rollen worden de naburige rechten voor een bepaalde bijdrage aan een opname berekend. De rechten worden uitbetaald aan wie zijn bijdrage aangaf en worden gereserveerd voor de “virtuele artiesten”.

Afsluitende verdeling

Drie jaar na de eerste uitbetaling van rechten voor een referentiejaar doet PlayRight een finale, afsluitende verdeling.

Dit betekent dat de artiesten die hun geleverde prestaties niet tijdig hebben aangegeven, niet meer kunnen genieten van de naburige rechten voor het gebruik van hun opnames in dat specifieke referentiejaar (maar uiteraard wel nog voor de volgende jaren).

Bij een afsluitende verdeling worden alle bedragen die nog niet werden uitbetaald, verdeeld over de artiesten die hun prestatie wél hebben aangegeven. Bij deze berekening wordt geen rekening meer gehouden met de virtuele cast, maar enkel nog met de bijdragen die effectief werden aangegeven.

Op deze manier hebben alle betrokken artiesten in elk geval voldoende tijd om hun aangiftes in te dienen.

Vaak verschilt het bedrag dat werd toegekend bij een eerste verdeling met dat van de afsluitende verdeling

Praktisch voorbeeld:

Voor de verdeling van de muziekrechten naar aanleiding van opnames die in 2012 werden uitgezonden, voert PlayRight in 2013 een eerste verdeling uit en in 2016 de afsluitende verdeling.

Voor het nummer “Play it Right” dat in 2012 werd gespeeld en aan onze playlists werd gekoppeld, is PlayRight op het ogenblik van de eerste verdeling in het bezit van vijf aangiftes van vijf verschillende uitvoerende kunstenaars.

De gegevens waarover we beschikken doen ons echter sterk vermoeden dat er in werkelijkheid in totaal 9 muzikanten op deze opname staan: dit is de virtuele casting.

Aangezien we op het ogenblik van de eerste verdeling niet in het bezit waren van alle aangiften voor deze opname, kunnen we op basis van deze virtuele casting de rechten bevriezen van de eventuele kunstenaars die nog geen aangifte deden van deze opname. De rechten uitgekeerd aan de muzikanten die reeds aangifte deden van “Play it Right”, worden dus gebaseerd op basis van deze virtuele casting, en op het bedrag dat bij deze eerste verdeling aan deze opname werd toegekend.

Bij de afsluitende verdeling in 2016 zijn er voor de opname Play it Right” uiteindelijk zes aangiften. We noemen dit de reële cast.

PlayRight maakt dan de aangelegde reserves vrij van de eerste verdeling (met virtuele casting) en verdeelt deze onder de reële cast van deze track, pro rata de hen toegekende rollen op die bepaalde track.

Ook voor tracks die door niemand worden aangegeven (en die dus geen reële cast kennen) worden de reserves vrijgegeven. Deze worden vervolgens verdeeld onder alle opnames in de playlist waar wél een reële cast voor gekend is. Dit pro rata de hieraan toegekende waarde. Hierdoor verandert de waarde die initieel aan de track werd toegekend, en dus ook de berekening van de rechten per gekende performer.

De berekende bedragen voor deze track gaan uit van de aangiften van zes muzikanten, en worden onderling verdeeld volgens hun rol binnen deze opname. De individuele bedragen bij deze afsluitende verdeling liggen dus hoger: de waarde toegekend aan de opname werd aangepast en de virtuele cast werd geschrapt ten voordele van de reële cast.

Onder de rubriek “rechten” van je Portal vind je een overzicht van de verdeling van jouw rechten. Met eventuele verdere vragen kan je steeds terecht bij jouw Account Manager (contactgegevens links in het portaal). Zij / hij bezorgt je graag alle details van de berekening van jouw uitbetaalde rechten, per opname en referentiejaar.

sluiten

Inloggen Lid worden