Wat is SCAPR?

SCAPR is de internationale organisatie die de beheersvennootschappen voor de naburige rechten van uitvoerende kunstenaars wereldwijd groepeert.

De missie van SCAPR bestaat, onder andere, in het aangaan van bilaterale overeenkomsten, en het overeenkomen van normen en good practices tussen de verschillende beheersvennootschappen onderling. Daarnaast wil de organisatie ook de transparantie en efficiëntie van het collectieve beheer wereldwijd verbeteren.

PlayRight is sinds 2012 lid van SCAPR en neemt binnen de werking van deze organisatie deel aan verschillende werkgroepen:

  • De Werkgroep Bedrijfsvoering (BWG) die als doel heeft de samenwerking en de uitwisseling van rechten tussen de collectieve beheersvennootschappen onderling te verbeteren, en dit door middel van vastgestelde bilaterale overeenkomsten.
  • De Juridische Werkgroep (LWG), de juridische denktank van SCAPR, die hoofdzakelijk bestaat uit degenen die binnen hun respectievelijke beheersvennootschap verantwoordelijk zijn voor het verlenen van advies en het nemen van beslissingen in juridische aangelegenheden.
  • Meer weten over SCAPR
Share This :
sluiten

Inloggen Lid worden