Wanneer levert mijn repertoire geld op in het buitenland?

De opnames van je artistieke prestaties leveren effectief geld op in het buitenland wanneer aan volgende voorwaarden is voldaan:

  • Je bent aangesloten bij PlayRight en gaf een mandaat om in het buitenland je rechten te innen;
  • Je hebt je opnames aangegeven bij PlayRight;
  • De opname is verspreid/geëxploiteerd in één van de landen waarmee PlayRight een overeenkomst heeft;
  • De opname komt voor in de parameterlijsten die de buitenlandse beheersvennootschap hanteert om de vergoeding te berekenen.

Ben je een burger van een lidstaat van de Europese Unie (of van een land dat de diverse internationale verdragen betreffende naburige rechten heeft ondertekend), dan maakt het niet uit waar je artistieke prestatie werd opgenomen. Jouw nationaliteit volstaat dan om als rechthebbende te worden beschouwd.

Opnames gemaakt in het buitenland geef je gewoon op dezelfde manier aan als opnames gemaakt in België. De plaats van opname kan je opgeven bij de aangifte.

Share This :
sluiten

Inloggen Lid worden