Met een mandaat (of volmacht) wordt de bevoegdheid verleend om in naam van een ander persoon te handelen. Aldus krijgt een derde partij de toestemming om iets te doen in andermans naam.

Door zich aan te sluiten bij PlayRight geven uitvoerende kunstenaars aan de vennnootschap het mandaat om hun collectief te innen rechten in hun naam te beheren.

Daarnaast biedt PlayRight aangeslotenen ook de mogelijkheid om een derde (in dergelijk geval “vertegenwoordiger” of “agent” genoemd) door middel van een daartoe bestemd volmachtformulier een mandaat te geven om de nodige administratieve taken uit te voeren in hun plaats.

Tijdens de Algemene Vergadering kunnen vennoten die niet aanwezig kunnen zijn ook aan een andere vennoot het mandaat (de volmacht) geven om in hun naam deel te nemen aan de stemmingen.

sluiten

Inloggen Lid worden