Kan ik de opvolging van mijn dossier aan iemand uitbesteden?

PlayRight heeft een online loket voor alle aangesloten artiesten, de PlayRight Portal, waar je gemakkelijk je repertoire kan aangeven en je dossier kan updaten. Je kan je dossier ook laten beheren door een vertegenwoordiger. Hoe doe je dit?

Heel eenvoudig: ga naar het volmachtformulier dat je terugvindt in je online dossier bij “mijn gegevens” onder de tab “vertegenwoordiging”, vul het in en stuur het terug. De persoon die je hebt aangewezen wordt jouw vertegenwoordiger.

Belangrijk:

  • Vermeld een duurtijd in het volmachtformulier. Veel artiesten geven namelijk volmacht aan hun manager. Je kan dan de vervaldatum van de volmacht afstemmen op de datum van afloop van de managementovereenkomst. Hierdoor voorkom je dat, wanneer je manager niet langer je manager is, hij/zij toch je dossier bij PlayRight zou blijven beheren;
  • Zorg ervoor dat zowel jij als je gevolmachtigde het volmachtformulier ondertekenen, anders is het ongeldig.

Welke bevoegdheden heeft deze vertrouwenspersoon?

Je vertegenwoordiger zal voor jou alle aangiftes van jouw opnames kunnen doen. Hij doet dit via ons online portal.

Wie ontvangt mijn rechten?

Je naburige rechten worden rechtstreeks overgeschreven naar de rekening die in je dossier staat vermeld. Het is belangrijk dat je je persoonlijk bankrekeningnummer vermeldt. 

Artiesten genieten namelijk van de voordelige 15%-roerende voorheffingsregeling die geldt als belasting van de naburige rechten. PlayRight is wettelijk verplicht die 15% in te houden op het moment van de betaling van de rechten. Die roerende voorheffing stort PlayRight dan door naar de Belgische staat. Hierbij moet worden vermeld voor welke artiest deze roerende voorheffing werd berekend. Daarom worden ook de fiscale fiches op naam van de uitvoerende kunstenaar opgemaakt. Naburige rechten zijn immers aan de persoon van de rechthebbende verbonden.

Word ik zelf ook op de hoogte gehouden? Kan ik mijn dossier ook zelf raadplegen?

Wanneer je bij de aansluiting bij PlayRight je e-mailadres opgeeft, ontvang je per e-mail login-gegevens voor je online dossier. Hiermee kan je op elk ogenblik je dossier inkijken. Heb je geen persoonlijk e-mailadres doorgeven, dan kan je informatie opvragen bij de account manager die je dossier beheert of alsnog toegang vragen tot je online dossier.

Het reglement van PlayRight voorziet ook dat elke communicatie van PlayRight tegelijk naar de leden en naar hun vertegenwoordigers wordt verstuurd. Je wordt dus automatisch op de hoogte gehouden van alles wat er gebeurt, uiteraard op voorwaarde dat we je persoonlijke contactgegevens hebben.

Ik ben vennoot: kan mijn vertegenwoordiger mij vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering?

Ons reglement bepaalt dat alleen vennoten van PlayRight zelf (of hun erfgenamen) kunnen deelnemen aan de Algemene Vergadering. Ben je vennoot maar kan je de Algemene Vergadering niet bijwonen, dan kan je je laten vertegenwoordigen door een andere vennoot die wel aanwezig zal zijn en aan wie je een volmacht geeft.

Wat als ik niet langer wens dat mijn vertegenwoordiger in mijn naam optreedt?

Je kan je volmacht op elk moment intrekken: het volstaat om ons hiervan per e-mail of per post op de hoogte te brengen. Deze opzegging gaat onmiddellijk in, tenzij je aangeeft dat ze moet ingaan op een bepaalde datum.

Je ontvangt een bevestiging van de opzegging zodra deze wordt geregistreerd. De persoon aan wie je een volmacht had gegeven, wordt eveneens geïnformeerd over de opzeg ervan.

sluiten

Inloggen Lid worden