Met een volmacht (of mandaat) wordt de bevoegdheid verleend om in naam van een ander persoon te handelen. Aldus krijgt een derde partij de toestemming om iets te doen in andermans naam.

PlayRight biedt aangeslotenen de mogelijkheid om door middel van een daartoe bestemd volmachtformulier een derde (“vertegenwoordiger” of “agent” genoemd) de volmacht te geven om de nodige administratieve taken uit te voeren in hun plaats.

Tijdens de Algemene Vergadering kunnen vennoten die niet aanwezig kunnen zijn ook aan een andere vennoot de volmacht (het mandaat) geven om in hun naam deel te nemen aan de stemmingen.

sluiten

Inloggen Lid worden