Mijn overeenkomst van aansluiting aanpassen

Je kan je overeenkomst van aansluiting bij PlayRight op elk ogenblik*  aanpassen, indien je:

Eerst en vooral, log in via de PlayRight Portal  om te kijken welk mandaat je aan PlayRight hebt gegeven. Klik in de linkerkolom op“gegevens” en ga vervolgens naar de tab “contract”.

Je ziet nu:

  • de lijst van je contracten van aansluiting in chronologische volgorde (van meest tot minst recente);
  • de territoria die momenteel beschermd worden door je contract bij PlayRight (Wereldwijd, België, België +, etc.).

Om je overeenkomst aan te passen, moet je dit formulier invullen en het ons ondertekend terugsturen, per post naar PlayRight c.v.b.a., Belgicalaan 14, 1080 Brussel, of ingescand per mail naar members@playright.be

* Opgelet : Indien je het mandaat wil aanpassen dat je aan PlayRight hebt gegeven, door een bepaald type prestatie te verwijderen en/of het territorium waarvoor de vennootschap momenteel je rechten kan innen in te perken, dan hou je best rekening met de wettelijke termijnen die elke beheersvennootschap moet respecteren. De wijziging zal dus niet meteen in werking treden.

Wanneer je een  aanpassingsaanvraag indient voor 30 juni van een bepaald jaar, dan zal die aanpassing ingaan vanaf 1 januari van het daaropvolgende jaar, zoals bepaald in het Economisch Wetboek en de Statuten van PlayRight. Doe je de aanvraag na 30 juni dan gaat de aanpassing niet het daaropvolgende jaar in maar pas 2 jaar later.  

Als je het type rechten en/of het territorium in je huidige contract met PlayRight wilt uitbreiden, zal deze aanpassing echter wel onmiddellijk intreden zodra je aanpassingsaanvraag door PlayRight is verwerkt.

Wanneer de door jou gevraagde wijzigingen een conflict met een andere beheersvennootschap veroorzaken, kan dat de datum van inwerkingtreding beïnvloeden.

Share This :
sluiten

Inloggen Lid worden