Muziek 2015: PlayRight verdeelt 2.4 miljoen euro aan naburige rechten!

25 november 2016

PlayRight heeft een eerste verdeling uitgevoerd van naburige rechten voor muziekopnames voor het referentiejaar 2015, het jaar waarin deze opnames verspreid werden. Het gaat om de verdeling van de billijke vergoeding en leenrecht geïnd in 2015. Deze eerste verdeling wordt in 2019 afgerond met een afsluitende verdeling.

OP KRUISSNELHEID!

PlayRight rondde zonet de eerste verdeling af van naburige rechten die vorig jaar werden geïnd voor muziekopnames, meer bepaald de verdeling van de billijke vergoeding en leenrecht voor het referentiejaar 2015 die toekomen aan de uitvoerende kunstenaars. PlayRight zet hiermee de koers verder om rechten een eerste keer te verdelen het jaar na de inning, net zoals ze dat de voorbije jaren reeds deed.

MUZIEK 2015 ?

De oorsprong van deze rechten zijn de billijke vergoeding en het leenrecht. Muzikanten die hun opnames (verspreid in 2015) reeds aangaven bij PlayRight zullen dus nu al een eerste deel van hun rechten voor 2015 uitbetaald krijgen.

Met deze eerste verdeling wordt ongeveer een derde van de reeds geïnde rechten, voor het verspreiden van de opnames in 2015, uitbetaald. In 2019 volgt dan de afsluitende verdeling waarmee de resterende rechten voor dit referentiejaar zullen worden verdeeld. Dit geeft iedereen die nog opnames voor 2015 moet indienen de kans om dit alsnog te doen, meer bepaald tot 31/12/2018.

De resultaten van de berekening werden per mail of per post naar de leden verstuurd. De accountmanagers van PlayRight staan klaar om eventuele vragen m.b.t. hun dossier te beantwoorden.

Tot slot staat er nog één verdeling gepland op de kalender 2016 van PlayRight: de rechten geïnd in het buitenland. Die worden in december verdeeld.

Leden checken best nog voor 31/12/2016 of ze nog muziekopnames (2013) of audiovisuele opnames (2010) aan te geven of te valideren hebben. Dat kan via hun online dossier in de PlayRight Portal.

Share This :
sluiten

Inloggen Lid worden