Leenrecht

terug naar lexicon

Auteurs, uitgevers, uitvoerende kunstenaars en producenten beschikken over het exclusieve recht om toestemming te geven tot het uitlenen van hun werken of prestaties. Dit is het leenrecht.

Zij kunnen de uitlening echter niet verbieden wanneer deze gebeurt via een door de overheid erkende instantie (bibliotheek) en onder door de overheid gestelde voorwaarden. Ze behouden echter wel het recht om in ruil voor deze uitlening een vergoeding te ontvangen. Dit is de leenrechtvergoeding.

De vergoeding voor het uitlenen van alle werken door bibliotheken wordt jaarlijks betaald aan de beheersvennootschap Reprobel. Die stort het aandeel van de audiovisuele sector (muzikale en audiovisuele opnames) door aan Auvibel, die de vergoeding verdeelt onder de beheersvennootschappen van auteurs, uitvoerende kunstenaars en producenten, en dat volgens de wettelijke verdeelsleutel van 1/3 voor elke categorie van rechthebbenden.

sluiten

Inloggen Lid worden