Afsluitingsdatum

terug naar lexicon

Voor ieder referentiejaar worden rechten geïnd. De uitbetaling van rechten geïnd voor een bepaald referentiejaar verloopt steeds over een periode van meerdere jaren en wordt afgesloten met de afsluitende betaling.

De afsluitingsdatum bepaalt het ogenblik waarop het in rekening te nemen repertoire voor het berekenen van de verdeling van een welbepaald referentiejaar wordt vergrendeld.

Zolang een bepaald refentiejaar niet is afgesloten worden nieuwe aangiftes van aangeslotenen toegevoegd aan het repertoire dat in rekening wordt genomen bij de verdeling. Eens de afsluitingsdatum van een bepaald referentiejaar is gepasseerd, worden nieuwe aangiftes van aangeslotenen niet meer in rekening genomen voor dat specifieke referentiejaar (ze worden wel automatisch in rekening genomen bij de verdelingen van alle toekomstige en nog niet afgesloten referentiejaren).

De afsluitingsdatum van een refentiejaar is steeds de laatste dag van het 2de jaar dat volgt op het jaar waarin de eerste verdeling voor dat referentiejaar werd uitgevoerd.

sluiten

Inloggen Lid worden