PlayRight verdeelt meer dan 766.000 euro aan naburige rechten voor audiovisuele opnames

3 november 2016

PlayRight heeft meer dan 766.000 euro aan naburige rechten verdeeld met betrekking tot audiovisuele opnames verspreid in 2011 en 2012. Aangezien het een eerste verdeling voor die referentiejaren betreft, werden nog niet alle bijdragen afgerekend. Wie betrokken is in deze eerste verdeling heeft hierover een mail ontvangen.

Maar voor we in detail treden, wat is dat een verdeling voor audiovisuele opnames?

Artiesten kunnen niet voorkomen dat een particulier voor eigen gebruik een kopie maakt van een aangekochte opname. Ter compensatie hebben de artiesten recht op een vergoeding die de vergoeding voor privé kopie wordt genoemd. Een andere vergoeding die ook van toepassing is, is het leenrecht. Deze vergoeding wordt betaald door de bibliotheken en komt eveneens toe aan de artiesten die meewerkten aan de opnames die worden uitgeleend.

Een verdeling voor audiovisuele opnames door PlayRight dient dus om die vergoedingen te verdelen onder de aangesloten uitvoerende kunstenaars voor specifieke referentiejaren. De beheersvennootschap Auvibel int de vergoedingen en verdeelt ze vervolgens tussen de verschillende categorieën rechthebbenden; waaronder PlayRight voor wat de uitvoerende kunstenaars betreft.

PlayRight verdeelt nu het aandeel onder de uitvoerende kunstenaars betrokken in de audiovisuele opnames die in 2011 en 2012 verspreid werden. Aangezien het hier om een eerste verdeling gaat, zijn nog niet alle rechten voor deze periode verdeeld. In 2019 volgt er nog een afsluitende verdeling waarmee de resterende rechten voor deze referentiejaren zullen worden uitbetaald. Hierdoor heeft iedereen die nog opnames voor die jaren moet indienen de kans om dit alsnog te doen.

Hoe worden deze rechten verdeeld?

Elke audiovisuele opname krijgt een bedrag toegekend dat gebaseerd is op de duurtijd van het programma en de kijkcijfers die door de zender werden geregistreerd. Dat globale bedrag wordt daarop verdeeld onder de uitvoerende kunstenaars in functie van hun rol in de opname. (A: hoofdrol, B: middenrol, C: kleine rol).

Enkel de speellijsten van TV-zenders die een kijkcijfer hebben van meer dan 2,5% worden in aanmerking genomen, specifiek zijn dat: Één, Canvas, Vier, VTM, La Une, RTL TVI, 2Be. Noteer dat ook VITAYA en La deux in aanmerking komen maar die werden in deze eerste verdeling nog niet behandeld. Voor wat de programma’s betreft, die in deze verdeling werden meegenomen, heeft het team van PlayRight zich in eerste instantie geconcentreerd op fictie (films en series), animatiefilms en de audiovisuele opnames die louter of voornamelijk muzikale prestaties bevatten. Het verdeelde bedrag voor 2011 en 2012 samen is 766 044.37 euro (2011: € 423.455,98, 2012: € 342.588,39).

Om het werk van de aangesloten uitvoerende kunstenaars zo goed mogelijk te behartigen, wordt het spectrum van de programma’s die in aanmerking worden genomen nog verder uitgebreid. Wanneer je bijdragen in deze verdeling nog geen rechten hebben opgeleverd dan kan dit mogelijk wel het geval zijn bij de afsluitende verdeling in 2019.

Waarom voor bepaalde programma’s verdelen en voor anderen niet?

De gegevens waarover PlayRight beschikt en die als basis dienen voor een verdeling (speellijsten van zenders) zijn vaak onvolledig, onvoldoende gedetailleerd. Hierdoor is het noodzakelijk dat onze accountmanagers zelf heel wat bijkomende informatie zoals details over afleveringen, jaargangen, … opzoeken om zo de speellijsten te verrijken. Pas daarna kunnen we de aangiftes van onze leden samenvoegen met die speellijsten. Voor deze eerste verdeling heeft PlayRight zich vooral geconcentreerd op de meest betrouwbare en reeds beschikbare gegevens. Het opzoeken van bijkomende informatie en het optimaliseren van de gegevens in de speellijsten is namelijk een zeer tijdrovende en “ambachtelijk” gegeven. Door te verdelen in “twee stappen” hebben enerzijds onze leden voldoende tijd om hun rechten te claimen, en kunnen ze nog tot 31 december 2018 hun bijdragen aan opnames aangeven voor deze referentiejaren, anderzijds heeft PlayRight extra tijd om bijkomende informatie toe te voegen en daarna de aangiftes te linken aan de verbeterde speellijsten. In 2019 wordt dan de afsluitende verdeling uitgevoerd die de resterende rechten voor deze referentiejaren zal toekennen aan de rechthebbenden.

Er staan voor het einde van dit jaar nog twee verdelingen op onze agenda: een eerste verdeling van rechten voor muziekopnames voor het referentiejaar 2015 en het doorstorten van de internationaal geïnde rechten.

Share This :
sluiten

Inloggen Lid worden