Producent

« Back to Glossary Index

De producent is de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die de financiële, logistieke en economische verantwoordelijkheden draagt op het vlak van de totstandkoming en de exploitatie van een muzikale of audiovisuele opname.

« Back to Glossary Index