Natuurlijke persoon

terug naar lexicon

Met “natuurlijke personen” worden mensen bedoeld, personen die van nature uit rechtspersoonlijkheid hebben. Dit in tegenstelling tot rechtspersonen, die slechts rechtspersoonlijkheid verkrijgen indien ze met inachtneming van bepaalde wettelijke regels worden opgericht (m.n. ondernemingen of verenigingen die zich organiseren als NV, BVBA, VZW, …).

sluiten

Inloggen Lid worden