Sensibiliseren over naburige rechten

Naburige rechten zijn nog vrij onbekend, zelfs bij de professionelen die er eigenlijk dagelijks mee te maken hebben. Het doel van PlayRight+ is dan ook om het kenniscentrum te worden voor naburige rechten en dit voor de gehele sector, en dus niet enkel voor de uitvoerende kunstenaars.

PlayRight+ draagt dus bij aan de ondersteuning van de sector door bepaalde initiatieven te helpen, fora te organiseren, contacten te onderhouden met belangenverenigingen van uitvoerende kunstenaars, enzovoort.

Het departement geeft ook algemeen advies over juridische en professionele aspecten van het werk van de uitvoerende kunstenaar, organiseert debatten, studiedagen en conferenties, en reikt prijzen uit.

Dat alles in het kader van het sensibiliseren van het publiek over het belang van de auteurs- en naburige rechten en over de behoeften, zorgen en problemen van de uitvoerende kunstenaars.

PlayRight+ kan dus tussenkomen voor uw organisatie en/of een evenement: contacteer ons via plus@playright.be .

sluiten

Inloggen Lid worden