276R is een formulier van de Belgische belastingsadministratie waarmee een niet-inwoner van België een (volledige of gedeeltelijke) terugbetaling kan aanvragen van de door PlayRight ingehouden roerende voorheffing op uit te keren rechten.

Als je rechten ontvangt uit een ander land dan het land waarin je belastingen betaalt, dan kunnen die rechten dubbel belast worden (nl. in beide landen). Zo moet PlayRight een roerende voorheffing van 15% inhouden op rechten die ze uitbetaalt aan artiesten in het buitenland. Die laatsten moeten deze uitbetalingen in hun land van herkomst aangeven en lopen zo het risico om er een tweede keer op belast te worden. Formulier 276R stelt de buitenlandse genieter dan in staat om de in België betaalde belasting (geheel of gedeeltelijk) terugbetaald te krijgen.

Er bestaan vergelijkbare formulieren in andere landen voor het geval inkomsten van een Belg uit het buitenland dubbel belast worden.

sluiten

Inloggen Lid worden