Fund Belgian Music: de eerste projectoproep in de pers

25 november 2020

Fund Belgian Music is een initiatief van PlayRight +, Galm, Facir en Sabam for Culture (in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting) dat als doel heeft om muzikale projecten uit alle uithoeken van het land en in alle verschillende genres te ondersteunen.

Zo willen we de basis leggen van een gezondere toekomst voor de Belgische muziek!

Aangezien de COVID-19-pandemie ertoe geleid heeft dat veel muzikanten helemaal zijn moeten stoppen, heeft het Fund Belgian Music beslist om tijdens deze eerste projectoproep te focussen op relance initiatieven. Meer bepaald wil het fonds financiële steun verlenen aan Belgische muzikanten die kunnen aantonen dat ze elke nieuwe kans willen grijpen om hun ​​project te (her)lanceren, nadat dit door de crisis werd stilgelegd.

Deze financiële steun is dus bestemd voor muzikanten van wie (een deel van) de activiteiten of optredens werden geannuleerd. Op basis van een dossier dat de muzikanten moesten indienen, konden ze aanspraak maken op een financiële ondersteuning van maximum €10.000.

Deze eerste projectoproep liep tot 12 november 2020. Bijna 600 projectvoorstellen werden ingediend. 

In de komende weken zullen alle projecten nauwgezet worden geanalyseerd door het Fund Belgian Music team en worden geëvalueerd door een jury samengesteld uit  Marie Paule Wouters, Eric Russon, John Terra, Pauline Leblanc, Cloé Defossez, Patrick Printz, Rrita Jashari et Aya Braem.

De namen van de geselecteerde projecten zullen vervolgens in de loop van december worden bekendgemaakt!

De pers speelde een belangrijke rol bij dit initiatief. In het persoverzicht hieronder hebben we heel wat artikelen over het Fund Belgian Music gegroepeerd. Stay tuned voor onze tweede projectoproep!

Geschreven pers (Franstalig) & radio (Nederlands & Franstalig)

Web

Share This :

Gerelateerde items

Nieuws


Zie ook


sluiten

Inloggen Lid worden