Muziek 2010 tot 2012 : PlayRight verdeelde de financiële opbrengsten

31 juli 2017

In 2016 deed PlayRight een recordverdeling van 17 miljoen euro ter afsluiting van de verdeling van de rechten voor muziek voor de jaren 2010, 2011 en 2012. Eens deze referentiejaren zijn verdeeld, kan PlayRight de financiële opbrengsten  verdelen die aan deze rechten zijn verbonden.

Tussen het ogenblik van inning en het ogenblik van verdeling worden uw rechten belegd en genereren ze zogenaamde financiële opbrengsten .

Het totale bedrag van deze verdeling bedraagt ​​€ 2.674.560,31. 51.979 uitvoerende kunstenaars hebben financiële opbrengsten  ontvangen, gegenereerd door hun muzikale rechten (voor de referentiejaren 2010 tot 2012), onder hen 5.800 kunstenaars aangesloten bij PlayRight, hetzij 11 %.  47% van het bedrag werd overgemaakt aan zusterorganisaties in het buitenland die instaan voor de rechten van de uitvoerende kunstenaars.  53% van die financiële opbrengsten zijn meteen verdeeld onder de aangesloten kunstenaars.

Hoe worden de financiële opbrengsten  berekend?

Voor een dergelijke verdeling baseert PlayRight zich op de toegekende bedragen voor de referentiejaren in kwestie, en berekent proportioneel de financiële opbrengsten  waarmee ze overeenkomen. Deze verdeling bestaat uit financiële opbrengsten  die uw rechten opbrachten. Het totaalbedrag van deze verdeling, 2.674.560,31 euro, is minder ten opzichte van de verdeling van de muzikale rechten. Vandaar ligt  het proportioneel verdeelde bedrag ook lager.Een roerende voorheffing moet aan de Belgische Staat overgemaakt worden voor deze financiële opbrengsten. Er zal dus nu een roerende voorheffing van 30% worden ingehouden door PlayRight, overeenkomstig de wet. Deze aftrek komt overeen met het negatieve bedrag in de detailtabel betreffende uw rechten. PlayRight heeft dit bedrag gestort aan de Belgische staat.

Waarom is het bedrag van de financiële opbrengsten  minder groot dan de voorbije jaren ?

In 2016 heeft PlayRight de achterstand uit het verleden voor wat betreft de muzikale rechten definitief achter zich gelaten. PlayRight kan tegenwoordig de muzikale rechten voor een referentiejaar verdelen , drie jaar nadat de referentieperiode is afgelopen. Vandaag brengen deze rechten minder op omdat ze minder lang belegd zijn dan in het verleden, wat de bedragen van de financiële opbrengsten  die Playright kan uitkeren beïnvloedt. U vindt hier meer informatie over de financiële opbrengsten .

De volgende verdeling zal eind augustus worden uitgevoerd, conform de verdelingskalender. Het betreft de rechten die PlayRight in het buitenland ontvangen heeft.

Share This :

Gerelateerde items

sluiten

Inloggen Lid worden