Nieuwe samenstelling SARC

29 augustus 2016

Vandaag werd de nieuwe samenstelling van de Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) bekend gemaakt.

De SARC is de strategische adviesraad voor de beleidsdomeinen Cultuur, Jeugd, Sport en Media en kent, naast een algemene raad, per beleidsdomein een afzonderlijke sectorraad. De adviezen en studies die voortkomen uit dit overleg worden bezorgd aan de Vlaamse Regering en aan het Vlaams Parlement.

Binnen de sectorraad Kunsten en Erfgoed werd Danielle Gielen benoemd als lid. Binnen de sectorraad Media werd Jan Hautekiet benoemd. Beide maken deel uit van de Commissie PlayRight+, het adviesorgaan binnen het departement PlayRight+. Onze eigen adviseur binnen PlayRight+, Ioan Kaes, werd voor beide sectorraden opgenomen in de reservepool.

PlayRight is bijzonder verheugd met deze aanstellingen, die ervoor zorgen dat er in de toekomstige adviezen van de SARC zeker rekening zal gehouden worden met de positie van de uitvoerende kunstenaar. We wensen Danielle en Jan dan ook veel succes met hun nieuwe aanstelling.

Meer informatie over de SARC vind je op deze pagina.

Share This :

Gerelateerde items

sluiten

Inloggen Lid worden