Johan Bex gaat de RAWG (Rights Administration Working Group) van SCAPR leiden in 2017

15 september 2016

SCAPR is de internationale organisatie die beheersvennootschappen voor de naburige rechten van uitvoerende kunstenaars wereldwijd groepeert. De doelstellingen van SCAPR zijn onder andere bilaterale overeenkomsten aan te gaan, normen en good practices overeen te komen tussen de verschillende beheersvennootschappen onderling en de transparantie en efficiëntie van het collectieve beheer wereldwijd te verbeteren.

PlayRight is lid van SCAPR en neemt binnen de werking van deze organisatie deel aan verschillende werkgroepen, waaronder een werkgroep die zich bezighoudt met de administratieve rechten van de maatschappijen voor collectief beheer van rechten (RAWG).

Het doel van deze werkgroep is om de samenwerking en de uitwisseling van rechten tussen de collectieve beheersvennootschappen onderling te verbeteren en dit door middel van het aannemen van bepaalde afspraken in de bilaterale overeenkomst. In de loop der jaren heeft de werkgroep het mogelijk gemaakt om de handelspraktijken en de procedures te harmoniseren door het creëren van een platform waarbinnen de zusterbedrijven hun werkingsinstrumenten kunnen uitwisselen.

Internationale erkenning van de positieve evolutie en de credibiliteit van PlayRight als beheersmaatschappij, de verkiezing van Johan Bex, onze Attaché Internationale Zaken, in het kader van deze werkgroep openen heel wat perspectieven met als leidraad voor PlayRight Internationaal: erop toezien en er helpen voor zorgen dat alle uitvoerende kunstenaars hun rechten ontvangen.

Share This :

Gerelateerde items

sluiten

Inloggen Lid worden