Fonogrammen

terug naar lexicon

Fonogram is een term uit de Conventie van Rome (1961) en werd overgenomen door België in haar wetgeving op het auteursrecht en de naburige rechten.

Onder fonogram wordt verstaan: iedere uitsluitend hoorbare vastlegging van klanken van een uitvoering of van andere klanken. Onder fonogram vallen bijgevolg alle vormen van muziekopnames, op fysieke (CD, tape, vynil, …) dan wel digitale drager (mp3, wav, AIFF of eender welk andere digitaal geluidsdragend formaat) vastgelegd.

sluiten

Inloggen Lid worden