11okt

€ 100.000.000 op de teller sinds 2013!

Deze week bereikten we de kaap van honderd miljoen euro, een magische grens. Zoveel rechten hebben we verdeeld onder onze aangesloten artiesten sinds 2013.

Zelfs indien PlayRight het uitstel van betaling van de muziekrechten van zijn voorganger heeft ingehaald, is er nog veel werk voor de boeg. Niettemin, deze mijlpaal in de verdelingen is een prestatie waar we terecht trots op kunnen zijn. Vorig jaar, bijvoorbeeld, heeft PlayRight 18,7 miljoen euro geïnd. Onze leden kregen datzelfde jaar in totaal meer dan 20 miljoen euro doorbetaald.

We blijven keihard werken, elke dag, en wanneer nodig kloppen we aan bij de overheid om een kader te creëren waarin artiesten krijgen wat hen toekomt. En dit voor elk van jullie.

10okt

Nieuw: een PlayList-menu om in een paar klikken je bijdragen aan te geven!

Als aangesloten kunstenaar beschik je over een onlineportal, dat je toelaat om je bijdragen aan te geven, je persoonsgegevens aan te passen of de aan jou toegekende rechten in detail na te kijken. Bekijk hier hoe je deze portal kan raadplegen.

Online sinds 2013, heeft deze portal zijn diensten bewezen en blijft voortdurend evolueren om dit instrument te optimaliseren voor onze aangesloten kunstenaars.

Voortaan wordt het mogelijk om bijdragen aan te geven met een paar muisklikken, op basis  van de speellijsten die PlayRight gebruikt als verdeelsleutel voor het Belgisch grondgebied: we rolden net een nieuw “PlayList”menu uit, dat nu beschikbaar is voor alle leden die hun onlinedossier geactiveerd hebben.

Vertegenwoordiging: klik door naar het PlayList-menu van op je kunstenaarsprofiel.

Log nu in op je portal, je vindt er een gedetailleerde handleiding voor dit nieuwe instrument. Aarzel niet om bij het minste probleem je Accountmanager te raadplegen (zijn/haar contactgegevens staan in de linkerkolom van je webportal).

4okt

PLAYRIGHT IS GESLOTEN OP VRIJDAG 6 OKTOBER

PlayRight is vandaag gesloten. Maandag staan we terug tot jullie dienst!

2okt

De twee winnaars van de PlayRight+ Prijs aan Arts au carré zijn…

Het academiejaar is officieel begonnen en dus beloont PlayRight+ weer studenten die hun Master net afgemaakt hebben. De nieuwste laureaten hebben net hun studie afgerond aan Arts2, het Koninklijke Conservatorium van Bergen.

Proclamaties

PlayRight+ biedt aan alle hogescholen en universiteiten in België de mogelijkheid om aan pas afgestudeerde muzikanten en acteurs de PlayRight+ Prijs toe te kennen. Deze geldprijs van 500 euro wordt toegekend aan studenten die zich doorheen hun studietraject onderscheiden hebben als uitvoerend kunstenaar. Dankzij deze eerste samenwerking met de docenten en de directie van Arts2 kregen twee studenten, die gekozen werden door hun docenten, deze prijs tijdens de proclamaties.

Het neusje van de zalm uit het docententeam van de theaterafdeling, bestaand uit Frédéric Dussenne, Bernard Cogniaux, Bernard Clair en Sylvie Landuyt (directrice van de afdeling Theater) koos voor Guillaume Druez :

“Guillaume is een van die zeldzame acteurs die erin slagen om blijk te geven van hun meesterschap en tegelijk perfect kunnen inspelen op een situatie. Hij combineert technisch vermogen met kwetsbaarheid. Hij is een nauwgezette teamspeler met een luisterend oor. Guillaume verkent alle uithoeken van zijn lichaam, zijn taal en het podium en schakelt daarbij voortdurend van ritme. Hij experimenteert gretig met theater en performance. Dat is zijn grote talent : hij geeft zich helemaal en bloeit in een veelvoud aan rollen, binnen de diversiteit en de complexiteit die eigen is aan theater. Hij weet zich te transformeren en anderen te verrassen, altijd op het scherp van de snee, zonder risico’s te schuwen. Hij kan plots toeslaan, en hárd.

Hij ontwikkelt bovendien een fascinerende persoonlijke schriftuur, die absurditeit en humor combineert met poëzie en emoties. Hij brengt zijn projecten met veel succes tot een goed einde.”

Guillaume Druez (PlayRight+ Prijs Dramatische kunst) & Ludovic Monnier (PlayRight+ Prijs Muziek )

Wat muziek betreft, viel de keuze van de jury Ludovic Monnier. Deze afgestudeerde gitarist eindigde ook als eerste in de publiekswedstrijd van Arts2 in juni 2017.

« Het traject van de Ludovic Monnier aan het Koninklijk Conservatorium van Bergen is een voorbeeld: een reis doorspekt met ontdekkingen, openheid en de ontwikkeling van een persoonlijke werkethiek, die hem toelieten om een echte artistieke zelfstandigheid te ontwikkelen. In juni vorig jaar ontdekte de jury geen student meer, maar een zelfbewuste,  bevlogen en gefocuste recital van een jonge muzikant, die je doet verlangen naar meer. We zijn zeer blij dat de Playright+ prijs een student kan belonen die hem absoluut verdient. We feliciteren meteen ook zijn leermeesters, die het talent doorgeven dat elke student nodig heeft: Odair Assad, die vandaag niet aanwezig kon zijn bij de prijsuitreiking, Françoise-Emmanuelle Denis en Magali Rischette. »

De awardronde van PlayRight+ voor 2017 is nog niet afgelopen, want binnenkort reiken we een prijs uit aan een afgestudeerde van de jazzafdeling aan het conservatorium van Brussel. Ook voor 2018 staan al een paar data ingepland. Interesse? Contacteer ons op

20sep

Het mandaat van PlayRight in de RAWG werd vernieuwd voor 2018

Johan Bex, verantwoordelijk voor Internationale Relaties bij PlayRight, werd tijdens de voorbije bijeenkomst van SCAPR herverkozen om de werkgroep RAWG voor te zitten.

SCAPR, RAWG ?

SCAPR is de internationale overkoepelende organisatie voor organisaties die naburige rechten van uitvoerende kunstenaars beheren. Het is onder andere hun taak om normen en optimale werkmethoden af te spreken voor alle aangesloten beheersmaatschappijen, de transparantie te verbeteren en het collectief beheer zo efficiënt mogelijk te regelen.

De RAWG (Rights and Administration Working Group), bestaat uit experts die werken aan de internationale uitwisseling tussen de verschillende organisaties. De werkgroep streeft er vooral naar om de manier waarop de bilaterale akkoorden uitgevoerd worden te verbeteren en dus de stroom aan rechten over de grenzen heen te doen toenemen.

De deelnemers van de RAWG komen vier keer per jaar samen op een plaats die aangeboden wordt door één van de aangesloten organisaties. Tijdens deze ontmoetingen leren we de andere maatschappijen en hun werkmethoden ook beter kennen. Naast deze ontmoetingen is er ook een hechte samenwerking ontstaan tussen de zustermaatschappijen, die zo ware partners geworden zijn.

Deze toenemende samenwerking zet er de verschillende organisaties ook toe aan om alles in het werk te stellen, opdat de uitvoerende kunstenaars meer rechten in de wacht slepen, in een groter aantal regio’s,  en dit zo snel en zo gedetailleerd mogelijk.

De volgende vergadering zal plaatsvinden in november en wordt georganiseerd door Gramex, onze partner uit Finland.

23aug

PLAYRIGHT VERDEELT MEER DAN € 170.000 AAN NABURIGE RECHTEN UIT HET BUITENLAND

Overeenkomstig de verdelingskalender heeft PlayRight net de naburige rechten verdeeld die bij zusterorganisaties in het buitenland werden geïnd. Hoe werkt zo’n verdeling? Waar komen deze rechten vandaan en hoe zijn ze berekend?

Je bent verbonden aan een Belgische beheersvennootschap. Als uitvoerend kunstenaar en lid van PlayRight kan je ook een wereldwijd mandaat toevertrouwen om rechten te laten verzamelen, beheren en verdelen voor alle territoria waar PlayRight aanwezig is. Door bilaterale overeenkomsten te sluiten met beheersvennootschappen uit andere landen, kan Playright ginds jouw rechten verzamelen en vice versa. Deze bilaterale overeenkomsten gaan dus over een uitwisseling van rechten tussen twee landen.

Hoe worden deze internationale rechten berekend en verdeeld?

Elke beheersvennootschap heeft haar eigen verdelingsregels: de naburige rechten vanuit het buitenland worden derhalve berekend volgens de regels van de beheersvenootschap ter plaatse.

PlayRight is dus niet betrokken bij de berekening. PlayRight gaat wel na of de gegevens de regels van de zustervennootschappen respecteren en PlayRight staat in voor de verdeling van de betaalde rechten als die zijn ontvangen. Houd er rekening mee dat een dergelijke distributie meerdere en verschillende “referentiejaren” en soorten rechten kan bevatten (muziek en/of audiovisueel). Deze verdeling van internationale rechten behandelt volgende gebieden en referentiejaren:

Gelieve te noteren dat op de internationale rechten die PlayRight na 1 december 2016 ontving 5% kosten worden ingehouden. De volgende verdeling vindt plaats in november. Het gaat om de eerste verdeling van muziekopnames voor het referentiejaar 2016. Op onze website vind je de verdelingskalender 2017 en de informatie over de deadlines van dit jaar. Als je nog vragen hebt, kan je contact opnemen met je accountmanager of een email sturen naar . Je kan ook deze FAQ’s bekijken:

16aug

Jouw rechten in het buitenland in beeld

Meer info over PlayRight Internationaal vind je hier.

15aug

PlayRight is gesloten op dinsdag 15 Augustus

PlayRight is gesloten op dinsdag 15 augustus. We staan terug tot jullie dienst op woensdag!

8aug

Akkoord tussen Adami & Spedidam: aflevering 2

In oktober vorig jaar tekenden de twee Franse beheersvennootschappen Adami en Spedidam een historisch akkoord met als doel de twee organisaties samen te brengen onder één nieuwe beheersvennootschap: SAI (Société des Artistes Interprètes).

Tien maanden later wordt de nieuwe samenwerking voor het eerst geconcretiseerd. In de eerste plaats zal SAI een centraal loket openen om de internationale rechten uit te wisselen, een taak die beide organisaties tot nog toe afzonderlijk vervuden. Het tweede luik van van de samenwerking betreft het gezamenlijk beheer van de jaarlijkse aanvullende vergoeding, een vergoeding die voortspruit uit de verlengde beschermingstermijn (van 50 naar 70 jaar) van  muziekopnames binnen de Europese Unie.  Een laatste punt heeft betrekking op de éénmaking van de verdeelregels voor beide vennootschappen.

Een project als dit is een belangrijke stap voor de vlotte uitwisseling van jouw naburige rechten met Frankrijk. De samenwerking tussen Adami en Spedidam zal volledig operationeel zijn vanaf 2020.

31jul

Muziek 2010 tot 2012 : PlayRight verdeelde de financiële opbrengsten

In 2016 deed PlayRight een recordverdeling van 17 miljoen euro ter afsluiting van de verdeling van de rechten voor muziek voor de jaren 2010, 2011 en 2012. Eens deze referentiejaren zijn verdeeld, kan PlayRight de financiële opbrengsten  verdelen die aan deze rechten zijn verbonden.

Tussen het ogenblik van inning en het ogenblik van verdeling worden uw rechten belegd en genereren ze zogenaamde financiële opbrengsten .

Het totale bedrag van deze verdeling bedraagt ​​€ 2.674.560,31. 51.979 uitvoerende kunstenaars hebben financiële opbrengsten  ontvangen, gegenereerd door hun muzikale rechten (voor de referentiejaren 2010 tot 2012), onder hen 5.800 kunstenaars aangesloten bij PlayRight, hetzij 11 %.  47% van het bedrag werd overgemaakt aan zusterorganisaties in het buitenland die instaan voor de rechten van de uitvoerende kunstenaars.  53% van die financiële opbrengsten zijn meteen verdeeld onder de aangesloten kunstenaars.

Hoe worden de financiële opbrengsten  berekend?

Voor een dergelijke verdeling baseert PlayRight zich op de toegekende bedragen voor de referentiejaren in kwestie, en berekent proportioneel de financiële opbrengsten  waarmee ze overeenkomen. Deze verdeling bestaat uit financiële opbrengsten  die uw rechten opbrachten. Het totaalbedrag van deze verdeling, 2.674.560,31 euro, is minder ten opzichte van de verdeling van de muzikale rechten. Vandaar ligt  het proportioneel verdeelde bedrag ook lager.Een roerende voorheffing moet aan de Belgische Staat overgemaakt worden voor deze financiële opbrengsten. Er zal dus nu een roerende voorheffing van 30% worden ingehouden door PlayRight, overeenkomstig de wet. Deze aftrek komt overeen met het negatieve bedrag in de detailtabel betreffende uw rechten. PlayRight heeft dit bedrag gestort aan de Belgische staat.

Waarom is het bedrag van de financiële opbrengsten  minder groot dan de voorbije jaren ?

In 2016 heeft PlayRight de achterstand uit het verleden voor wat betreft de muzikale rechten definitief achter zich gelaten. PlayRight kan tegenwoordig de muzikale rechten voor een referentiejaar verdelen , drie jaar nadat de referentieperiode is afgelopen. Vandaag brengen deze rechten minder op omdat ze minder lang belegd zijn dan in het verleden, wat de bedragen van de financiële opbrengsten  die Playright kan uitkeren beïnvloedt. U vindt hier meer informatie over de financiële opbrengsten .

De volgende verdeling zal eind augustus worden uitgevoerd, conform de verdelingskalender. Het betreft de rechten die PlayRight in het buitenland ontvangen heeft.