Pensioenhervorming : Vooruitgang voor kunstwerkers in België 

26 oktober 2023

In het kader van Working in the Arts voerde de federale regering een aantal hervormingen door om de sociaaleconomische situatie van kunstwerkers te verbeteren. Dit initiatief is een belangrijke stap in de erkenning van de specifieke kenmerken van de creatieve sector.  

De huidige fase van de hervorming richt zich op de pensioenen van kunstwerkers. Voor het eerst wordt de logica van het kunstenaarsstatuut uitgebreid naar de pensioenen, wat betekent dat mensen die dit statuut in het verleden hebben gehad of die in de toekomst met een kunstwerkattest zullen werken, zullen profiteren van deze verbeteringen.  

De pensioenhervorming omvat specifieke maatregelen voor kunstwerkers, die van toepassing zijn op de jaren waarin de kunstenaar dit statuut had of waarin de kunstwerker een kunstwerkvergoeding ontving.  

De belangrijkste verbeteringen in de hervorming voor kunstwerkers zijn als volgt:  

  1. Toegang tot het minimumpensioen is nu ook onderworpen aan de cachetregel  

De toegang tot het minimumpensioen is nu onderworpen aan de cachetregel*, vergelijkbaar met de toegang tot de kunstwerkuitkering. Dit betekent dat de dagen verkregen door de cachetregel in aanmerking worden genomen bovenop de werkelijke werkdagen om de 5.000 gewerkte dagen voor een voltijds minimumpensioen (of 3.120 dagen deeltijds) te bereiken.  

*De formule die wordt gebruikt om een taakloon om te zetten in een fictief aantal gewerkte dagen.  

  1. Voor toegang tot het minimumpensioen wordt een bijkomend verhogingscoëfficiënt van 1,42 toegepast.  

Het was voor veel kunstwerkers niet gemakkelijk om toegang te krijgen tot een minimumpensioen vanwege het aanzienlijke en vaak onzichtbare voorbereidende werk, zelfs met toepassing van de cachetregel.   

Om de toegang tot een minimumpensioen te vergemakkelijken, wordt een verhogingscoëfficiënt toegepast. Door het aantal gewerkte dagen en het aantal cachetdagen te vermenigvuldigen met 1,42, wordt het nu mogelijk voor kunstwerkers om met een voldoende aantal prestatiedagen de minimumpensioendrempel te bereiken.  

Vergoedingen voor een overdracht of verlening van een licentie van auteursrechten en naburige rechten

Er is ook iets nieuws met betrekking tot de overdracht of verlening van een licentie van auteursrechten en naburige rechten: na de publicatie van het Koninklijk Besluit met nieuwe richtlijnen op dit gebied, heeft de RSZ een administratieve instructie gepubliceerd die onder andere het volgende specificeert: 

  • De voorwaarden waaronder een vergoeding voor de overdracht van auteursrechten en naburige rechten vrijgesteld kan worden van sociale bijdragen.   
  • Een methode om bedragen die in het verleden niet aan de RSZ werden aangegeven te regulariseren. 
  • Een specifieke toepassing om het maximale converteerbare bedrag vast te stellen dat moet worden aangegeven. De toepassing wordt door de RSZ beschikbaar gesteld op de portaalsite van de sociale zekerheid (respectievelijk voor bedrijven en sociale secretariaten). Opgelet: dit bedrag moet ten laatste op 31/12/2023 worden aangegeven.

Meer informatie?  

Link naar de RSZ-instructie.   

Link naar de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de nieuwe regeling in kwestie  

Bron : https://workinginthearts.monopinion.belgium.be/newsletters/48

sluiten

Inloggen Lid worden