PlayRight

Wanneer levert mijn repertoire geld op in het buitenland?

Internationaal PlayRight

De opnames van je artistieke prestaties leveren effectief geld op in het buitenland wanneer aan volgende voorwaarden is voldaan: Je bent aangesloten bij PlayRight en gaf een mandaat om in[…]

Mijn overeenkomst van aansluiting aanpassen

Internationaal PlayRight

Je kan je overeenkomst van aansluiting bij PlayRight op elk ogenblik*  aanpassen, indien je: de territoria wil aanpassen waarvoor je PlayRight het mandaat hebt gegeven om jouw naburige rechten te[…]

Een contract conflict tussen PlayRight en een andere beheersvennootschap oplossen

Audiovisueel Internationaal Muziek PlayRight

Door bij verschillende beheersvennootschappen aan te sluiten, riskeer je je rechten te blokkeren wanneer de territoria waarvoor ze optreden elkaar overlappen. De landen die je opneemt in je aansluitingscontract met[…]

Internationale uitwisselingen

Audiovisueel Internationaal Muziek PlayRight

Het algemene principe is dat beheersmaatschappijen informatie uitwisselen over het gebruik van hun respectievelijke repertoires in elk land. Dit gebeurt vaak door middel van speellijsten. Op die lijsten duidt PlayRight[…]

Mijn repertoire wordt uitgezonden in het buitenland

Audiovisueel Internationaal Muziek PlayRight

Ook in het buitenland kan je repertoire naburige rechten opleveren. Wanneer je opnames in andere landen verspreid worden, zal de beheersvennootschap in dat land naburige rechten innen. Dat doet ze[…]

Landen waar PlayRight mijn naburige rechten kan innen

Audiovisueel Internationaal Muziek PlayRight

Voor het beheer van de buitenlandse rechten heeft PlayRight bilaterale overeenkomsten gesloten met gelijkaardige beheersvennootschappen in verschillende landen. Wanneer een bilaterale overeenkomst gesloten wordt, kunnen rechten worden uitgewisseld tussen twee[…]

Wie is er lid van PlayRight?

PlayRight

PlayRight int, beheert en verdeelt naburige rechten voor meer dan 18.000 aangesloten uitvoerende kunstenaars, en werkt samen met meer dan veertig gelijkaardige organisaties in het buitenland. Wat is een “uitvoerend[…]

“Aangifte(s) aan te vullen” in mijn portal

PlayRight

Het luik “Aangifte(s) aan te vullen” in je online dossier bevat bijdragen die in het verleden aan je repertoire werden toegevoegd op basis van research. Deze heb je dus zelf[…]

Deadline voor de aangifte van mijn opnames

Audiovisueel Internationaal Muziek PlayRight

De eerstvolgende deadline is 31/12/2022: voor muziekopnames van het referentiejaar 2019, voor audiovisuele opnames van de referentiejaren 2017/2018. Het volledige overzicht van de deadlines en lopende verdelingen kan je hier[…]

Het PlayList-menu in mijn portal

Muziek PlayRight

Als je aangesloten bent bij PlayRight, dan kan je makkelijk via de button   online Portal aangifte doen van je artistieke prestaties, je rechten nakijken, en je persoonlijke gegevens updaten.  Het menu “PlayList”[…]

sluiten

Inloggen Lid worden