PlayRight int recordbedrag aan rechten uit het buitenland in 2018

8 januari 2019

Met €1.185.780,57 op de teller, heeft PlayRight in 2018 een recordbedrag geïnd aan naburige rechten uit het buitenland.

Voor het beheer van buitenlandse rechten van uitvoerende kunstenaars, heeft PlayRight bilaterale overeenkomsten gesloten met gelijkaardige beheersvennootschappen wereldwijd. Op basis van deze overeenkomsten, kunnen rechten worden uitgewisseld tussen die landen, en kan PlayRight bijgevolg rechten innen voor haar aangesloten leden, en vice versa.

Wanneer een artiest zich bij PlayRight aansluit, kan hij/zij ervoor kiezen om PlayRight een mandaat te geven om zijn/haar rechten niet alleen op Belgische bodem te innen, maar ook bij de zustermaatschappijen in het buitenland. Als je repertoire wordt uitgezonden in het buitenland, en je jouw prestaties ook hebt aangegeven bij PlayRight, verzamelt de vennootschap de nodige informatie over het gebruik van dat repertoire, en claimen we de juiste vergoeding, naargelang de verdelingsregels van de buitenlandse beheersvennootschappen in kwestie. Deze wordt vervolgens doorgestort naar de artiest.

Intussen heeft PlayRight bilaterale overeenkomsten met 46 landen en werken we samen met een zestigtal buitenlandse beheersvennootschappen. Het is dus in het belang van de artiesten om zich wereldwijd aan te sluiten bij PlayRight, om het deel dat hen toekomt aan rechten geïnd in het buitenland te ontvangen.

In 2018 ontving PlayRight zo een recordbedrag aan rechten uit het buitenland, namelijk €1.185.781,57.


 Dit is een grote stijging in vergelijk met vorige jaren, nl. 2017: €889.815 en 2016: €872.926.

Een overzicht van landen waar PlayRight je naburige rechten kan innen, vind je op de volgende pagina:

Via de   PlayRight Portal  kan je in je online dossier nakijken welke landen zijn opgenomen in je aansluitingscontract. Indien je jouw contract wil aanpassen of iets wil toevoegen, contacteer je account manager.

sluiten

Inloggen Lid worden