27apr

Uw fiscale fiche 281.45 is beschikbaar in uw online dossier

ERRATUM : Indien u reeds op woensdag 26 april uw fiscale fiche hebt gedowload via de portal, gelieve deze niet te gebruiken. Het bruto-bedrag dat hierop wordt vermeld is foutief. Door een administratieve fout werden de financiële producten die u in 2016 heeft ontvangen (voor muziek 2006-2009), bij dit bedrag gerekend. Deze financiële producten zijn echter geen naburige rechten. Uw fiscale fiche werd aangepast en is nu raadpleegbaar via uw portal.

Voor uw jaarlijkse belastingaangifte aanslagjaar 2017 (inkomsten 2016) heeft u de fiscale fiche 281.45 nodig. PlayRight heeft uw fiche zonet beschikbaar gemaakt via uw online dossier in de PlayRight portal bij “Uw gegevens” onder de tab “Documenten”.  U kunt ook het document “Hoe zit dat met de belastingen” consulteren door hier te klikken.

 

De bedragen aan naburige rechten die PlayRight u in 2016 toekende, worden op deze fiche samengevat. Om uw belastingaangifte te vervolledigen dient u de bedragen van de fiche 281.45 in te vullen op uw aanslagformulier 2017.

Opgelet!  Wanneer u eveneens van een andere beheersvennootschap auteursrechten en/of naburige rechten ontving dan moet u die ook in dezelfde rubriek invullen.

Noteer alvast dat u tot juli 2017 de tijd krijgt om uw elektronische belastingaangifte via Tax on web in te dienen. Voor de aangifte op papier heeft u maar tot eind juni 2017 de tijd. Mocht u vragen hebben in verband met onze documenten, aarzel dan niet om uw accountmanager te contacteren. Voor de vragen m.b.t. uw belastingaangifte, gelieve rechtstreeks contact op te nemen met de FOD Financiën, door te bellen naar het nummer 02/572 57 57.

26apr

Wat als ik stream ?

Op 26 april vieren we jaarlijks World Intellectual Property Day. We vieren dan de rol die IER (intellectuele eigendomsrechten) hebben bij het aanmoedigen van creatievelingen door hen te linken aan de exploitatie van hun artistieke expressies. Maar doen ze dat nog steeds? Kunnen we in 2017 WIPD eigenlijk nog vieren?

Doe de test!

www.whenistream.eu

21apr

RTBF veroordeeld tot het doorstorten van een aanzienlijk bedrag onbetaalde rechten

Seizoen 2, aflevering 3: dinsdag 18 april heeft de rechtbank van eerste aanleg het bevel gegeven om een bedrag van 1.3 miljoen euro te blokkeren ten voordele van de uitvoerende kunstenaars, rechten die door de RTBF nooit werden uitbetaald.

De eerste afleveringen van dit verhaal gaan terug tot 1989, met de ondertekening van de overeenkomst tussen de RTBF en de vakbonden. In die overeenkomst wordt voorzien dat van de inkomsten, die de RTBF vergaart voor de distributie van haar programma’s (via de kabel), 6% zou terugvloeien naar de uitvoerende kunstenaars die door de RTBF werden aangeworven.

Niettegenstaande de RTBF de overeenkomst uitvoert in haar contracten met de artiesten, keerde ze hen nooit hun deel van de kabelrechten uit zoals voorzien was in die overeenkomst.

Het akkoord blijft dode letter tot 2014, tot het moment waarop enkele acteurs, met de hulp van hun beheersvennootschap PlayRight, de zaak voor de rechtbank brachten. En daar hebben ze  dus hun gelijk gehaald. Het vonnis kan je hier consulteren.

De rechtbank van eerste aanleg veroordeelde de RTBF reeds tot het blokkeren van een bedrag van 1,3 miljoen euro en belastte een expert met het bepalen van het totale bedrag dat PlayRight, mag vorderen voor de periode tussen 1989 en 2016.

Maar het verhaal is nog niet ten einde want er is nog geen definitief vonnis: de aangeduide expert moet nu binnen de 6 maanden zijn rapport afronden. Pas dan kan de rechter het definitieve bedrag dat de RTBF verschuldigd is bepalen. Wordt vervolgd…

Lees ook het artikel dat verscheen in Le Soir.

18apr

Een PlayRight+ Prijs voor de volgende proclamatie ?

PlayRight+ lanceert een oproep voor laatstejaarsstudenten van een Bachelor of Masteropleiding muzikant en/of acteur.

PlayRight+ ondersteunt uitvoerende kunstenaars en verdedigt hun belangen. Uit bewondering voor diegenen die er reeds van jongs af aan voor kiezen om van muziek of acteren hun toekomstig beroep te maken. En voor wie daarbij uitblinkt, mag dat gepaard gaan met een extra duwtje in de rug. Daarom biedt PlayRight+ aan alle hogescholen en universiteiten in België de mogelijkheid om aan pas afgestuurde muzikanten en acteurs de PlayRight+ Prijs toe te kennen.

Ioan Kaes (PlayRight+) en Frederik De Clercq (PXL Music): PlayRight+ Prijs 2016

Elk jaar deelt PlayRight+ prijzen van € 500 uit aan studenten die zich doorheen hun studietraject hebben onderscheiden als uitvoerend kunstenaar. Elke hogeschool of universiteit die een Bachelor- of Masteropleiding aanbiedt, heeft de mogelijkheid om een PlayRight+ Prijs uit te delen.

Wil jij dat jouw school een PlayRight+ Prijs uitdeelt? Neem dan contact op met ons via: .

Hoe deelnemen ?

De prijs is bestemd voor:

  • Studenten van geaccrediteerde hogescholen en universiteiten.
  • Opleidingen tot muzikant of acteur van het niveau Bachelor of Master.
  • Studenten die hun opleiding afronden en hun diploma behalen tijdens de proclamaties van juni 2017.

Wie zorgt voor de selectie?

Het docentencorps krijgt de volledige vrijheid in de keuze welke student(e) ze van de PlayRight+ Prijs wil laten genieten. Omdat zij de leerlingen beter dan wie ook kennen, hen volgen tijdens het doorlopen van hun opleiding, is het aan de docenten te kiezen welke studenten van deze PlayRight+ Prijs kunnen genieten. Het enige criterium dat gerespecteerd dient te worden is dat de selectie gebeurt op basis van hun prestaties als uitvoerende kunstenaar.

17apr

PLAYRIGHT IS GESLOTEN OP MAANDAG

PlayRight is gesloten op maandag 17 april. We staan terug tot jullie dienst op dinsdag !

23mrt

Oproep voor kandidaturen: PlayRight nodigt u uit voor de Raad van Bestuur

Opgericht door en voor artiesten, bestaat PlayRight uit acteurs en muzikanten die, net als u, steeds geïnvesteerd hebben in hun collectieve beheersvennootschap.  Dankzij die betrokkenheid kan PlayRight vandaag, in alle bescheidenheid, vaststellen dat we een enorme vooruitgang geboekt hebben en we ons zullen blijven inzetten om de zaken te verbeteren.

Niettemin, en daar herinnert de actualiteit ons regelmatig aan, blijft de artistieke sector door de overheid de meest verwaarloosde sector. PlayRight heeft, gesterkt door zijn 13.000 aangesloten kunstenaars, een belangrijke rol te spelen in het verdedigen van uw belangen.

Daarom roepen we u op om actief deel te nemen aan het bestuur van uw beheersvennootschap en aan de projecten waarin ze betrokken is.

Dit jaar zijn er vijf bestuursmandaten in te vullen:

  • Een Nederlandstalige muzikant,
  • Een Franstalige muzikant,
  • Een Nederlandstalige acteur,
  • Drie Franstalige acteurs.

Wil u meewerken aan het bestuur van UW beheersvennootschap en u bent reeds vennoot, stel u dan nu kandidaat voor een van de bestuursmandaten in functie van uw artistieke hoofdactiviteit.  Hoe doet u dit? Stuur ons uw kandidatuur, vergezeld van een korte persoonlijke presentatie (curriculum vitae) en een foto (formaat JPEG of PNG) in 2 bestanden, door naar:

De kandidaturen moeten zijn ingediend ten laatste op vrijdag 12 mei. Daarna worden ze bekend gemaakt aan de vennoten zodat zij hun kandidaat kunnen verkiezen tijdens de Algemene Vergadering die plaats vindt op maandag 19 juni aanstaande. Verder kan u ook nog de interviews lezen van de Roland De Greef en Alain Van Goethem,  beiden bestuurder sinds 2016.

22feb

PLAYRIGHT VERDEELT MEER DAN € 350.000 AAN NABURIGE RECHTEN UIT HET BUITENLAND

De eerste verdeling die PlayRight in 2017 doet betreft de verdeling van de internationale rechten voor die artiesten die ons opdracht gaven ook in het buitenland hun rechten te innen. De uitbetaling gebeurt binnen de 5 werkdagen.

Wanneer een artiest zich bij PlayRight aansluit kan hij ons in zijn contract een wereldwijd mandaat geven. Dan zal PlayRight Internationaal in alle landen waar het een overeenkomst heeft afgesloten de rechten van de artiest beheren en innen. (Meer informatie over de verschillende mandaten via onze website )

Door middel van een wereldwijd mandaat kan PlayRight voor de artiesten hun rechten innen bij de zustermaatschappijen in andere landen indien de opnames waaraan ze bijdroegen daar werden verspreid. De verdeling van de buitenlandse rechten gebeurt op basis van de verdelingsregels van de buitenlandse beheersvennootschap in kwestie. PlayRight is dus niet betrokken in de berekening van de rechten zelf maar kijkt wel de datakwaliteit na en zorgt daarna voor de doorstorting van het reeds berekende bedrag. Een verdeling van internationale rechten betreft verschillende referentiejaren en zowel rechten voor muziek- als voor audiovisuele opnames.

Deze verdeling van internationale rechten bevat volgende territoria en referentiejaren:

Om de meerkost te dekken die de uitwisseling van rechten met zich meebrengt zal ook PlayRight, net zoals andere buitenlandse beheersvennootschappen, 5% operationele kosten doorrekenen bij de doorstorting van internationale rechten die ze ontving na 1 december 2016.

Leden die nog vragen hebben kunnen contact opnemen met hun accountmanager of een mail sturen naar .  Check ook eens de lijst met vaak gestelde vragen hieronder.

De volgende verdeling vindt plaats in mei en betreft een afsluitende verdeling voor muziek, referentiejaar 2013. De verdelingskalender en deadlines kunnen hier geconsulteerd worden.

14feb

Word vennoot van PlayRight!

PlayRight werd opgericht door en voor artiesten en verdedigt de belangen van bijna 13.000 acteurs, dansers, muzikanten, variété- en circusartiesten. Met andere woorden, haar werking, haar algemeen reglement en de projecten waarvoor deze collectieve beheersvennootschap zich inzet, zijn het resultaat van de betrokkenheid van de vennoten en van zij die zetelen in de Raad van Bestuur.

Wil u ook een actieve rol spelen in uw beheersvennootschap, word dan vennoot van PlayRight.

 

VENNOOT WORDEN

Bent u reeds aangesloten bij PlayRight dan kan u vennoot worden wanneer u kan aantonen een bijdrage te hebben geleverd aan minstens drie opnames die naburige rechten genereren. U kan uw aanvraag indienen via de PlayRight portal. Log in, klik in de linker kolom op “gegevens” en daarna rechtsboven op de tab “vennoot”. Vul het formulier in. Zodra uw aanvraag is goedgekeurd, zullen we  u vragen om eenmalig een PlayRight-aandeel ter waarde van 49,57 euro te volstorten. Alle informatie over “vennoot worden” is ook beschikbaar op onze website.

Wil u aanwezig zijn op de volgende Algemene Vergadering van PlayRight op 19 juni 2017 dan moet uw aanvraag tot vennoot in orde zijn voor 18 maart 2017.  Wanneer de procedure (goedkeuring en aandeel volstort) te laat wordt afgerond dan zal u niet kunnen deelnemen dit jaar.

WEL OF NIET VENNOOT WORDEN?

Hilde Heijnen, actrice en Valérie Schreer, zangeres, spraken met ons over hun ervaringen als vennoot van PlayRight: lees het interview hier.

8feb

PlayRight aangesteld voor de aanvullende vergoeding voor muzikanten!

Het heeft even geduurd, maar op 27 januari publiceerde Minister Kris Peeters zijn beslissing om PlayRight aan te stellen als de beheersvennootschap verantwoordelijk voor het beheer van de jaarlijkse aanvullende vergoeding voor sessiemuzikanten.

De jaarlijkse aanvullende vergoeding? Wat is dat?

In 2011 besliste Europa om de beschermingstermijn voor muziekopnames te verlengen van 50 naar 70 jaar. Een platenmaatschappij geniet zo van 20 jaar extra bescherming en als muzikant met een artiestencontract, geniet je 20 jaar langer van een royalty op de inkomsten. Maar dat is niet zo voor de sessiemuzikant die zijn rechten heeft overgedragen aan de platenmaatschappij voor een éénmalige forfaitaire vergoeding. Daar waar die vergoeding aanvankelijk 50 jaar exploitatie dekte, geldt ze nu voor een periode van 70 jaar.

70 voor de prijs van 50? Dat is een stevige korting… Omdat de Europese Commissie wilde dat de verlenging van de termijn in het voordeel van alle muzikanten zou werken, verplichtte ze de platenmaatschappijen om na het verstrijken van de termijn van 50 jaar hun inkomsten alsnog te delen met die muzikanten aan wie ze geen royalty-vergoeding betalen. Dit door jaarlijks 20% van de inkomsten uit die opnames over te maken aan een voor deze sessie-muzikanten representatieve collectieve beheersvennootschap.

Met het KB werd PlayRight aangesteld voor het innen en verdelen van deze jaarlijkse aanvullende vergoeding in België.

De aanvullende vergoeding geldt voor alle opnames vanaf 1963. Heb je als sessiemuzikant meegespeeld op een opname uit de periode 1963-1967, controleer dan zeker of die opnames in ons repertoire zitten. Als ze nog verkocht, gedownload of gestreamd worden, dan heb je voortaan namelijk recht op een deel van de inkomsten die daarmee worden gegenereerd.

Heb je vragen, mail dan naar  .

 

2feb

Vennoot zijn van PlayRight, wat wil dat zeggen?

Wanneer een artiest aansluit bij PlayRight heeft hij of zij de keuze om vennoot te worden. Maar wat wil dat zeggen “vennoot van PlayRight zijn”? Om hier dieper op in te gaan, vroegen we het aan twee van onze vennoten: Valérie Schreer, actief in de muzieksector, en Hilde Heijnen, actrice.

 

Hoe ben je in contact gekomen met PlayRight en waarom heb je je aangesloten en ben je vennoot geworden? 

Hilde: Jaren geleden was ik lid van Microcam. Dan is Microcam Uradex geworden, en nu, al een tijd Playright. Ik heb dus de verschillende fases, gepaard met de wisselende wetgevingen, meegemaakt.

Via de acteursgilde kreeg ik informatie over de grote achterstallen qua uitbetalingen van naburige rechten aan acteurs. Tot ikzelf een grote som ontving, rechten van een aantal jaar, van jaren geleden… Er werd duidelijk werk van gemaakt door Playright om de Uradex periode zo snel mogelijk te vergeten. Ook nodigde Playright ons regelmatig uit om samen te zitten en ons de nodige verstaanbare info te geven over “naburige rechten”. Er werden grote inspanningen gedaan om hun naam eer aan te doen. Ik raakte meer en meer geïnteresseerd in de materie, wilde het van dichtbij opvolgen en besloot daarom vennoot te worden.

Valérie: Ik kende PlayRight van toen het nog Uradex heette via mijn man (Christian Martin, lid van het college Muziek in de Raad van Bestuur). In het verleden deed ik backings voor Sttellla en heb ik me aangesloten op aanraden van mijn man, om mijn rechten te krijgen.

Wat betekent het voor jou om vennoot te zijn?

Hilde: Voor mij betekent vennoot zijn, dat ik de mogelijkheid heb om PlayRight van nabij te volgen, dat ik mee kan stemmen wie in het bestuur komt, en dat ik mijn ervaring kan delen bijvoorbeeld over hoe contracten worden opgesteld , en hoe we kunnen streven naar een eerlijke verdeling van de rechten .

Valérie: Het feit van vennoot te zijn, zorgt ervoor dat je naar de Algemene Vergadering kan gaan, wat ik dan ook doe. Je mag niet uit het oog verliezen dat PlayRight is opgericht door en voor artiesten, het gaat dus om “onze” beheersvennootschap. Dankzij dat statuut ben ik steeds op de hoogte van wat er gebeurt. Het is belangrijk om toegang te hebben tot bepaalde informatie. Dus ik denk dat het mijn rol is als vennoot om te luisteren naar wat PlayRight doet om de artiesten te vertegenwoordigen. Je verwacht als artiest dat PlayRight je rechten verdeelt maar je kan ook iets teruggeven.

Heb je bepaalde verwachtingen als vennoot? 

Hilde: Als vennoot heb ik dezelfde verwachting als actrice namelijk dat ons, makers en vertolkers, de nodige rechten toekomen.

Valérie: Nee niet echt, ik heb namelijk geen carrière gemaakt in de muziek. Maar ik volg de onderwerpen die bijvoorbeeld gelinkt kunnen zijn aan de naburige rechten en het digitale want dat is een actueel onderwerp waarin de verdediging van de naburige rechten noodzakelijk is. Vandaag de dag wordt alles als “gratis” beschouwd en de mensen zijn zich er niet van bewust  dat artiesten hun brood moeten verdienen willen ze muziek, film of andere kunst kunnen blijven maken. Het is dus nodig dat er organisaties zijn zoals PlayRight die hen vertegenwoordigen en verdedigen.

We bereiden een oproep voor naar onze leden om vennoot te worden: wat zou je hen zeggen, hoe zou je hen aanmoedigen om vennoot te worden?

Hilde: Je krijgt als vennoot een stem, en hoe meer stemmen van de acteurswereld gehoord worden, hoe beter.

Valérie: Het is een manier om mijn verantwoordelijkheid te nemen, volwassen te zijn. Ik vind het heel logisch om deel uit te maken van de vennootschap waarvan je verwacht dat ze je rechten verdedigt. Geen vennoot zijn is een beetje als klagen over de politiek maar niet gaan stemmen.

Wat is voor jou de essentie van het ontvangen van naburige rechten als uitvoerende kunstenaar?

Hilde: Dat zijn mijn rechten die ik ontvang. Die ik dubbel en dik heb verdiend. En die ik ook nodig heb, om als artieste te overleven.

Valérie : Het vat een beetje samen wat ik al eerder zei, ik vind dat we in een samenleving leven waarin veel mensen denken dat alles vanzelfsprekend en gratis is. Het minste wat je als artiest kan doen is ervoor zorgen dat je je rechten kan ontvangen. Een arts krijgt een honorarium, de poetsvrouw wordt betaald voor haar werk en de artiesten moeten ook hun rechten krijgen voor het gebruik van hun repertoire.

Wil je vennoot worden dan moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Vol doe je aan die voorwaarden dan kan je vennoot worden via je online dossier in de PlayRight portal, in het menu “gegevens” bij de tab “vennoot”.