Ontdek de 5 artiestenfederaties die PlayRight steunt in 2024-2025

11 april 2024

Via zijn culturele actie biedt PlayRight financiële steun aan projecten en federaties die bijdragen tot de ontwikkeling van de gemeenschap van uitvoerende kunstenaars. In de periode 2024-2025 zullen vijf Belgische federaties structurele steun krijgen van PlayRight: De Muziekgilde, De Acteursgilde, FACIR, de Fédération Belge des Professionnel-les de l’Humour en de Union des Artistes. 

De uitdagingen in ons cultureel en artistiek landschap zijn talrijk. Daarom moeten we het belang van eenheid en samenwerking binnen de gemeenschap van artiesten erkennen. De kracht van een federatie ligt dan ook in haar vermogen om de belangen van haar leden te verdedigen, eerlijke, ethische en professionele standaarden te promoten en ondersteuning te bieden in alle aspecten van het werk in de artistieke sector. 

PlayRight is vastbesloten om de rechten van uitvoerende kunstenaars te ondersteunen en te verdedigen en staat aan de zijde van deze vijf federaties die dat doen. 

Ben je muzikant, acteur, danser of comedian? 

Artiesten kunnen hun stem collectief laten horen door zich bij een federatie aan te sluiten. Daardoor kunnen ze samen actie ondernemen om ervoor te zorgen dat hun rechten gerespecteerd worden en samenwerken aan een eerlijkere en meer welvarende toekomst! 

Ontdek de 5 federaties die PlayRight ondersteunt.

De Muziekgilde: voor muzikanten in het Nederlandse taalgebied 

De Muziekgilde, het vroegere GALM, bestaat sinds 2007. Het is een belangenvereniging voor auteurs en uitvoerende kunstenaars in de muzieksector, waaronder semi-professionele en professionele muzikanten uit elk genre, alsook muziekproducerende DJ’s. De vereniging ijvert voor een beter sociaal statuut en betere werkomstandigheden in de muzieksector, voor een faire verloning voor producerende en uitvoerende muzikanten en voor een wettelijke verankering van de opgebouwde rechten.  

In naam van haar leden draagt De Muziekgilde die doelstellingen uit naar overheden, beleidsmakers, (cultuur)beleidsinstanties, media, omroepen, (muziek)uitgevers, organisaties voor het collectief beheer van auteurs- en naburige rechten en alle andere actoren in de Belgische muziek- en audiovisuele industrie. Ook naar het brede publiek toe is De Muziekgilde diezelfde missie trouw.  

De Muziekgilde wil niet alleen partner zijn bij beleidsonderhandelingen, maar ook de vereniging zijn die kort op de bal communiceert over veranderingen en vernieuwingen in het muzikaal-culturele veld. De organisatie is dus zowel belangenbehartiger als infohub.  

Leden van de vereniging krijgen ook toegang tot de live en online infosessies die de gilde organiseert, die gaan over (1) werk en performance, (2) geld- en juridische zaken, (3) gezondheid en welzijn en (4) opleiding in ontwikkeling. 

De Muziekgilde streeft ook samenwerkingen met andere verenigingen na waarmee ze bij actuele topics enkele van haar doelstellingen en standpunten gemeenschappelijk heeft, zoals ondermeer de Belgian Screen Composers Guild, Componisten Archipel Vlaanderen, de Franstalig collega’s van FACIR alsook De Acteursgilde.   

Word lid van De Muziekgilde door op deze link te klikken.

De Muziekgilde zet zich elke dag in om haar doelstellingen na te streven, maar dat vergt ook investeringen in webruimte en -site, communicatie, enzovoort. Mede dankzij de genereuze steun van PlayRight kan De Muziekgilde dat doen en de aangesloten leden de verwachte return geven.

De Acteursgilde: voor Nederlandstalige acteurs en actrices 

De Acteursgilde is de Vlaamse belangenvereniging voor professionele Nederlandstalige acteurs. Ze focussen in de eerste plaats op de audiovisuele sector maar zullen ook in de podiumsector hun stem laten horen wanneer nodig. De vereniging is gesprekspartner voor producenten, zenders, vakbonden en de overheid. In het overleg over beleid, subsidies, loonvorming, naburige rechten, fiscaliteit, de toekomst van ons medialandschap… kan alleen gezamenlijk optreden het verschil maken.  

Wie lid is van De Acteursgilde, kan bij hen terecht voor vragen over uitkeringen, rechten en plichten, contracten en meer. Wanneer de knowhow ergens anders beter voorhanden is, zullen ze jou dan ook doorverwijzen.  

Naast de belangen van haar leden verdedigen en haar leden te adviseren, vindt De Acteursgilde het ook belangrijk om haar leden samen te brengen. Op de jaarlijkse Nacht van de Acteur nodigt De Acteursgilde je uit voor een feest ‘onder elkaar’. Dat feest start traditiegetrouw met de Algemene Vergadering. De leden krijgen toelichting bij jaarcijfers en de werking en realisaties van het afgelopen jaar. Er wordt ook informatie uitgewisseld en dieper ingegaan op gevoelige of zorgwekkende thema’s. Maar het blijft vooral een feest: ideaal om collega’s te leren kenen of oude vrienden tegen het lijf te lopen, maar bovenal om er een lap op te geven! 

Word lid van De Acteursgilde via deze link

FACIR: voor Franstalige muzikanten  

FACIR (uitgesproken als fakir) is de vereniging voor en door muzikanten uit de FWB (Fédération Wallonie-Bruxelles) van alle muziekgenres. Sinds de oprichting in 2013 heeft FACIR zo’n 800 leden verworven. FACIR treedt op als woordvoerder van muzikanten tegenover culturele, subsidiërende en politieke partijen. Zo is FACIR aanwezig bij alle discussie- en onderhandelingstafels: de vereniging schuift bijvoorbeeld aan bij de Chambre de Concertations Musiques en de Conseil Supérieur de la Culture.  

FACIR stond mee aan de wieg van de International Artist Organisation, die zich bezighoudt met auteursrechten en naburige rechten die voortvloeien uit streaming op Europees niveau. Daarnaast was FACIR nauw betrokken bij de hervorming van het kunstenaarsstatuut op federaal niveau. Met het Comité des Concertations des Métiers des Musiques Actuelles (CCMA), dat persagenten, bookers, managers, onafhankelijke labels en festivals verenigt, wil ze de huidige muzieksector binnen de Federatie Wallonie-Brussel verenigen. En tot slot strijdt FACIR samen met SCIVIAS voor een grotere vertegenwoordiging van vrouwen en minderheidsgenders in de muziekwereld.  

Als lid van FACIR krijg je steun in elke fase van je professionele carrière. Ze bieden onder andere opleidingen, juridisch advies, hulp bij administratieve vragen en persoonlijke ondersteuning, podcasts en wereldwijde adviescentra aan. Ook biedt de vereniging concrete voordelen, zoals kortingen op cinematickets bij partnerbioscopen. FACIR heeft zichzelf gepositioneerd als gewapende vleugel van de sector en biedt een inclusief en toegewijd platform om muzikanten in al hun creatieve diversiteit te ondersteunen en te promoten. 

Word lid van FACIR via deze link

PlayRight was een van de eerste structurele ondersteuningen waar FACIR van heeft kunnen genieten. Het stelde ons in staat om ons te ontwikkelen en een belangrijke plaats in te nemen in de verdediging van de artiesten. Zonder dit vertrouwen was dat nooit mogelijk geweest. 

L’Union des Artistes: voor Franstalige artiesten in de muziek-, film-, audiovisuele en podiumsector  

Belgische en Franse muzikanten, zangers, dansers, technici, regisseurs, acteurs… uit de muziek-, film-, audiovisuele en podiumsector kunnen zich aansluiten bij l’Union des Artistes du Spectacle. Dat is de oudste vereniging van podiumkunstenaars in ons land: in 1927 werd ze opgericht met als voornaamste doel om de professionele belangen van Franse en Belgische artiesten in hun land te verdedigen.  

Vandaag zet de Union haar maatschappelijk werk voort met artiesten die, ondanks een leven gewijd aan kunst, soms in moeilijkheden verkeren. De vereniging streeft ernaar om de solidariteitsbanden te versterken tussen de vele artiesten die actief zijn op het podium of op het scherm. Zo voert de onderneming filantropische en solidariteitsmissies uit (door haar leden financieel, juridisch en moreel te helpen), terwijl ze waakt over de verdediging van artistieke en technische beroepen in de sector.  

L’Union des Artistes is bijvoorbeeld erkend als beroepsfederatie door de regering van de Federatie Wallonië-Brussel, en werkt zij al 20 jaar aan een beter cultuurbeleid; of zo gaat een aanzienlijk deel van de financiële steun naar oudere artiesten die in te veel gevallen een bespottelijk pensioen genieten. Verder organiseert de vereniging regelmatig thematische cursussen of workshops voor haar leden. L’Union was bovendien een van de oprichters van UPACT en zette zich in voor de federale hervorming van het kunstenaarsstatuut. 

Word lid van de Union des Artistes via deze link

Dankzij de genereuze financiële steun van PlayRight zal de Union des Artistes het groeiend aantal leden, dat nog nooit zo hoog is geweest, kunnen blijven beheren!

La Fédération Belge des Professionnel·les de l’Humour: voor comedians 

De Fédération Belge des Professionnel·les de l’Humour (FBPH) is nog een jonge vereniging: in 2021 werd ze opgericht door comedian Vincent Taloche, die voorzitter werd. Tijdens de coronacrisis werd het duidelijk dat Belgische komieken er baat bij zouden hebben om zich in een representatief orgaan te verenigen. Bovendien werd Taloche regelmatig benaderd door artiesten die hulp nodig hadden om als comedian te starten of te evolueren. Daarom richtte hij een organisatie op die tegemoet kan komen aan de behoeften van veel artiesten in de sector (financiële steun, productie, artistiek advies, communicatie, contactpersonen, enzovoort). 

De missie van FBPH is om artiesten, operatoren en technici in de Belgische comedy-industrie te verenigen en om comedywerken in al hun vormen te beschermen, promoten en ontwikkelen door contact te onderhouden met politieke instanties, de media en de privésector. 

Alle soorten comedians zijn welkom bij FBPH: stand-up, duo’s, trio’s, gezelschappen, imitators, songwriters, radio- en tv-columnisten, schrijvers, acteurs, enzovoort. Ook professionals die betrokken zijn in de comedywereld (producenten, promotors, presentatoren, festivals, persagenten, stagemanagers, videografen…) kunnen lid worden. Daardoor stimuleert de federatie creatieve ideeën. 

Ze stelt de leden ook in staat om ambitieuze artistieke projecten op te zetten door een professioneel netwerk aan te bieden. Ze biedt ook steun aan opkomende artiesten. De federatie informeert en adviseert ook haar leden. Het hele jaar door organiseert FBPH gratis workshops, vormingen en netwerkbijeenkomsten. 

Tot slot zet de federatie een duidelijke en eenduidige dialoog op met alle publieke en private belanghebbenden, politieke instanties, andere nationale en internationale verenigingen en federaties, enz.

Word lid van De FBPH via deze link

Share This :
sluiten

Inloggen Lid worden