In de aanloop naar de Europese verkiezingen dringen artiesten en labels er bij de EC op aan om “orde op zaken te stellen” met betrekking tot het overhevelen van geld voor uitzendingen en optredens uit Europa

8 april 2024

Met nog maar twee maanden te gaan voor de Europese verkiezingen bundelen artiesten en labels uit heel Europa opnieuw hun krachten en roepen ze de Europese Commissie op om met een duidelijk voorstel te komen om de gevolgen van de RAAP-zaak van de EU met betrekking tot terrestrische uitzendingen en openbare uitvoeringsrechten aan te pakken.

In het RAAP-arrest van 2020 gaf het Hof van Justitie van de EU aan dat de richtlijn betreffende de rechten tot openbare uitvoering van muziekuitvoerende kunstenaars en producenten kon worden gewijzigd om het aloude wederkerigheidsbeginsel te bevestigen dat voortvloeit uit de internationale auteursrechtverdragen. 

Deze aanpak zou de handelsdruk van de EU handhaven en een einde maken aan de jaarlijkse overdracht van 125 miljoen euro van de Europese muzieksector naar de VS en andere landen die deze basisbescherming niet bieden in hun nationale auteursrechtwetgeving. Dit kan op een evenredige manier worden gedaan met een geharmoniseerd kader dat ook ruimte biedt aan landen die momenteel een ander systeem toepassen.  

De Europese Commissie heeft gezegd dat ze het probleem erkent en de muzieksector, EU-regeringen en leden van het Europees Parlement hebben bij vele gelegenheden gewezen op de noodzaak om dit probleem dringend aan te pakken. Er is een duidelijk signaal nodig dat dit gaat gebeuren voor het einde van het mandaat van de huidige Europese Commissie, bijna vier jaar nadat de uitspraak is gedaan. 

  

Helen Smith, Executive Chair van IMPALA (Europese vereniging van onafhankelijke muziekmaatschappijen), zei: “Nu het einde van de huidige EU-wetgeving nog maar een paar weken in zicht is, willen we de beleidsmakers eraan herinneren dat ze “hun huis op orde moeten krijgen”. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de huidige commissie, niet bij de volgende. Als we resultaten kunnen boeken met AI, kunnen we dat ook met RAAP. Er is nu een voorstel nodig om de rechtszekerheid te herstellen en te voorkomen dat Europese artiesten en producenten de komende tien jaar meer dan 1 miljard euro verliezen aan de VS, die ervoor hebben gekozen deze rechten niet te beschermen“. 

  

Europarlementariër Tomasz Frankowski, Europees Parlement, gaf commentaar: “Het is de verantwoordelijkheid van de Europese Commissie om deze situatie binnen een redelijke termijn aan te pakken. Samen met een aantal van mijn collega’s hebben we het proces nauwlettend in de gaten gehouden en hebben we de Commissie bij verschillende gelegenheden gevraagd hoe zij van plan was dit aan te pakken. De zorgen zijn erkend, maar het is nu tijd om actie te ondernemen. Dat zijn we verplicht aan onze artiesten en kleine en middelgrote muziekbedrijven“. 

Will Maas, voorzitter Ntb/Kunstenbond, vervolgt: “Als er niet snel iets gebeurt, zullen de inkomsten voor Europese artiesten aanzienlijk blijven dalen, tot het punt waarop velen niet meer in staat zullen zijn om van hun muziek te leven. Er moet nu actie worden ondernomen, dit is een no-brainer, niets doen is onszelf in de voet schieten terwijl de EU er alles aan zou moeten doen om haar soevereiniteit te waarborgen en culturele diversiteit veilig te stellen”. 

   

Helen Smith concludeerde: “Er komen steeds meer juridische adviezen uit verschillende delen van Europa die bevestigen dat de wetgeving kan worden verduidelijkt op een evenredige manier die harmonisatie bevordert en tegelijkertijd rekening houdt met de diversiteit van nationale benaderingen, net als bij andere punten van het auteursrecht. Europese artiesten en producenten vragen hierom, Europese regeringen vragen hierom, het Europees Parlement vraagt hierom, nu is het tijd voor de Europese Commissie om met een evenwichtige oplossing te komen. Daarnaast vragen we de EC ook om prioriteit te geven aan de handelsdruk op de VS om deze basisbescherming in hun nationale wetgeving op te nemen”. 

  

De oproep van vandaag van Europese artiesten en onafhankelijke labels komt in de aanloop naar twee belangrijke mijlpalen op de auteursrechtenagenda van de EU: de volgende vergadering van de werkgroep auteursrecht van de Raad van de EU, die plaatsvindt op 10 april in Brussel en waar de RAAP-zaak zal worden besproken, en de volgende vergadering van de EU-ministers van Cultuur op 13th mei. Onze oproep valt ook samen met de auteursrechtconferentie van het Belgische voorzitterschap van de EU, die op 8-9 april in Namen plaatsvindt en zich richt op de vergoeding van auteurs en uitvoerende kunstenaars in de creatieve industrie.   

Ondertekenaars 

 • Adami – Franse collectieve beheersorganisatie voor rechten van uitvoerende kunstenaars  
 • Creo – Noorse unie voor kunst en cultuur 
 • Dansk Artist Forbund – Deense kunstenaarsvereniging 
 • Dansk Musiker Forbund – Deense muzikantenbond 
 • De Muziekgilde – Vereniging van muzikanten en producerende DJ’s woonachtig in het Nederlandstalige deel van België 
 • FACIR – Belgische Federatie van auteurs, componisten en uitvoerders  
 • IMPALA – Europese vereniging van onafhankelijke muziekmaatschappijen  
 • Musikerförbundet – Zweedse muzikantenbond  
 • Ntb/Kunstenbond – Nederlandse Muziekbond  
 • PlayRight – Belgische beheersvennootschap van naburige rechten voor uitvoerende artiesten  
 • SAMI – Zweedse kunstenaars- en muzikantenorganisatie  
 • SYMF – Zweedse unie van beroepsmusici  
 • unisono – Duitse federatie van muzikanten  
Share This :
sluiten

Inloggen Lid worden