Word vennoot van PlayRight!

PlayRight werd opgericht door en voor artiesten en verdedigt de belangen van bijna 13.000 acteurs, dansers, muzikanten, variété- en circusartiesten. Met andere woorden, haar werking, haar algemeen reglement en de projecten waarvoor deze collectieve beheersvennootschap zich inzet, zijn het resultaat van de betrokkenheid van de vennoten en van zij die zetelen in de Raad van Bestuur.

Wil u ook een actieve rol spelen in uw beheersvennootschap, word dan vennoot van PlayRight.

 

VENNOOT WORDEN

Bent u reeds aangesloten bij PlayRight dan kan u vennoot worden wanneer u kan aantonen een bijdrage te hebben geleverd aan minstens drie opnames die naburige rechten genereren. U kan uw aanvraag indienen via de PlayRight portal. Log in, klik in de linker kolom op “gegevens” en daarna rechtsboven op de tab “vennoot”. Vul het formulier in. Zodra uw aanvraag is goedgekeurd, zullen we  u vragen om eenmalig een PlayRight-aandeel ter waarde van 49,57 euro te volstorten. Alle informatie over “vennoot worden” is ook beschikbaar op onze website.

Wil u aanwezig zijn op de volgende Algemene Vergadering van PlayRight op 19 juni 2017 dan moet uw aanvraag tot vennoot in orde zijn voor 18 maart 2017.  Wanneer de procedure (goedkeuring en aandeel volstort) te laat wordt afgerond dan zal u niet kunnen deelnemen dit jaar.

WEL OF NIET VENNOOT WORDEN?

Hilde Heijnen, actrice en Valérie Schreer, zangeres, spraken met ons over hun ervaringen als vennoot van PlayRight: lees het interview hier.