Adami & Spedidam : twee in één ?

20 oktober 2016

Adami en Spedidam zijn de twee collectieve beheersvennootschappen die, in Frankrijk, instaan voor de verdeling van de naburige rechten.

 

De twee vennootschappen hebben deze week een historisch akkoord getekend met als doel: “de twee vennootschappen samen te brengen om het collectieve beheer voor de uitvoerende kunstenaars te versterken en te vergemakkelijken.” Daarom hebben Adami en Spedidam de vennootshap “Société des Artistes Interprètes (SAI)” in het leven geroepen met als missie geleidelijk aan te zorgen voor de inningen, verdelingen en betalingen aan de uitvoerende kunstenaars en dit tegen 2020.

Het akkoord dat vorige maandag 17 oktober werd ondertekend, voorziet onder andere in een uniek loket voor de inning van de rechten, waarmee SAI het aanspreekpunt wordt voor PlayRight voor de uitwisseling van de internationale rechten voor haar leden. Een ander onderdeel van dit akkoord: het gelijkschakelen van de verdelingsregels en de toepassing ervan voor alle artiesten van beide vennootschappen. Tot voor kort waren uitvoerende kunstenaars verplicht op basis van de aard van hun prestaties aan te sluiten bij één van de of beide vennootschappen omdat Adami en Spedidam rechten verdeelden voor verschillende categorieën uitvoerende kunstenaars. Beide vennootschappen gebruikten dan ook verschillende verdelingsregels.

Dit is dus goed nieuws voor de uitvoerende kunsteaars. PlayRight is verheugd over dit akkoord en kijkt uit naar 2020.

sluiten

Inloggen Lid worden