Europese Commissie op zoek naar eerlijke digitale markt

9 december 2015

De Europese Commissie heeft vandaag – 9 december 2015 – haar plannen bekend gemaakt om de Europese regels inzake auteursrecht en naburige rechten te moderniseren en aan te passen aan de Europese ééngemaakte digitale markt.

De Commissie streeft naar het tot stand brengen van een eerlijkere markt waarbij aandacht moet worden besteed aan de vragen “of de opbrengsten van het onlinegebruik van werken eerlijk worden verdeeld?” en “of er oplossingen op EU-niveau nodig zijn ter verbetering van de rechtszekerheid, de transparantie en het evenwicht ten aanzien van het systeem waarmee de vergoeding van auteurs en uitvoerende kunstenaars in de EU is geregeld?”.

PlayRight ondersteunt de keuze van de Commissie om de vergoeding van auteurs en uitvoerende kunstenaars nader te bestuderen. Uit recent onderzoek, gevoerd door de Fair Internet Coalitie, blijkt immers dat slechts 7% van de uitvoerende kunstenaars hun inkomsten uit digitale exploitaties correct vinden en getuigt maar liefst 65% van de Europese uitvoerende kunstenaars minder dan 5% van hun totale inkomsten te halen uit digitale exploitaties. .Meer resultaten over dit onderzoek vind je hier.

sluiten

Inloggen Lid worden