Speellijst

terug naar lexicon

Een speellijst is een digitaal bestand dat informatie bevat over de uitzendingen van een bepaalde radio- of televisiezender. Ze geeft weer welke opname wanneer op de zender werd uitgezonden, en kan ook informatie bevatten over de gespeelde duur van de opname en de omvang van het publiek dat de uitzending bereikte.

Speellijsten zijn gekoppeld aan een bepaald referentiejaar en bepalen welke opnames in rekening worden genomen bij de verdeling van de voor dat referentiejaar geïnde rechten. Ze worden gebruikt als parameter bij de berekening van de waarde die aan een specifieke opname wordt toegekend.

sluiten

Inloggen Lid worden