Uitwisselen van rechten

terug naar lexicon

We spreken van het uitwisselen van rechten, wanneer twee beheersorganisaties bij de repartitie van hun inkomsten rekening houden met het repertoire van de aangeslotenen van de andere beheersorganisatie en het totaal van de rechten die aan die aangeslotenen toekomen uitbetalen aan hun beheersorganisatie.

De voorwaarden waaronder dit gebeurt, worden steeds vastgelegd in een bilaterale overeenkomst

sluiten

Inloggen Lid worden