PlayRight aan tafel met Peeters

13 december 2016

Vice-premier en Minister voor Economie, Kris Peeters, ontving afgelopen maandag op zijn kabinet een delegatie van PlayRight, onder leiding van Luc Gulinck, voorzitter van onze Raad van Bestuur.

ic0_rood

De Minister nam ruim de tijd om samen met zijn medewerkers de verschillende dossiers te bespreken waarin zijn kabinet tot op heden geen vooruitgang boekte, zoals de kabelrechten en de billijke vergoeding. PlayRight wees er op dat de naburige rechten voor vele acteurs en muzikanten een belangrijke bron van inkomsten vormen, zeker gelet op de precaire situatie waarin velen van hen verkeren, en vraagt dat meer dan twee jaar na de goedkeuring van Boek XI eindelijk de nodige uitvoeringsbesluiten worden uitgewerkt.

Als Minister van Werk is Peeters ook de voogdijminister van de RVA en de RSZ. Hij beloofde in die hoedanigheid om de ongelijke behandeling van naburige rechten door die administraties terug bespreekbaar te maken. Het blijft immers voor vele artiesten nog steeds onduidelijk waarom hun rechten door de fiscus worden beschouwd als roerende inkomsten, terwijl andere administraties deze behandelen als een loon.

Minister Peeters toonde begrip voor de frustratie van de artiesten en erkende dat er nu geen beletsel meer is, in de vorm van juridische procedures of andere, meer dringende dossiers, om in 2017 werk te maken van een verbetering van de positie van de artiesten.

Wordt vervolgd.

Gerelateerde items

sluiten

Inloggen Lid worden