Vraag een beurs aan voor de realisatie van een videoclip of livesessie

15 juni 2023

PlayRight+ en Sabam for Culture zijn zich bewust van de enorme groei en het belang van visuele content in de muziekindustrie. Daarom bundelen zij hun middelen om een beurs aan te bieden om een videoclip of een livesessie te maken. De beurs dekt 50% van de productiekosten, tot een maximum van 1.500 euro voor jouw videoclip of livesessie.

Wie kan deze beurs aanvragen?

Om de beurs te ontvangen, moet je aan volgende criteria voldoen:

 • Alle auteurs en/of componisten van de muziek van de videoclip of livesessie zijn lid van Sabam;
 • Alle hoofdartiesten van het project zijn lid van PlayRight.

Indien je aan één van beide voorwaarden voldoet dan ontvang je de helft van het toegekende bedrag.

Welke kosten dekt de beurs?

 • 50% van de gemaakte kosten, direct gerelateerd aan de productie en de opname van de videoclip of livesessie, tot een maximumbedrag van € 1.500 excl. btw:
  • productie
  • postproductie
  • mixen
  • montage
  • vergoeding van de acteurs, de regisseur of de scenarist

De kosten voor catering en promotie worden niet in overweging genomen.

Toekenningsvoorwaarden

 • Elk band/artiest kan slechts 1 keer om de 2 jaar aanspraak maken op de beurs.
 • Uw aanvraag moet minstens 1 maand voor de opname van de videoclip worden ingediend.
 • De muziek die je kiest voor je videoclip moet een recente release zijn, met een maximum van een jaar voor de publicatiedatum van de videoclip.
 • U werkt met een externe partner voor de promo van je videoclip of livesessie (bijvoorbeeld een label, mediapartner of persagent).
 • Om de volledige beurs te ontvangen, moet het een origineel nummer zijn uit het Sabam-repertoire of een cover die tot het repertoire van Sabam behoort. Als het een cover is waarvan de auteurs en/of componisten geen Sabam-leden zijn, kan slechts de de helft van de beurs aan jouw project toegekend.
 • U huurt een externe regisseur, scenarist of productiebedrijf in om jouw videoclip te regisseren of te produceren. Dit is geen verplichting voor de productie van een livesessie.
 • De logo’s van PlayRight+ en Sabam for Culture verschijnen aan het begin of het einde van de videoclip of livesessie en de steun wordt vermeld in de begeleidende tekst.
 • De inhoud van je videoclip of livesessie is niet strijdig  met waarden, zoals non-discriminatiebeginsel op basis van gender, nationaliteit, ras, godsdienst, taal,….
 • Opgelet: deze beurs kan je niet combineren met de volgende Sabam-beurzen: beurs voor de promotie van producties in eigen beheer van hetzelfde artistiek project en/of met de ontwikkelingssteun voor een uitgever van hetzelfde album of dezelfde single.
 • Alle mededelingen over de videoclip vermelden “Powered by Sabam” of #poweredbysabam and “Supported by PlayRight” of “#SupportedByPlayRight”.

Wat bevat mijn aanvraag?

 • Het concept van de videoclip of livesessie.
 • De Sabam aangifte van het muziekwerk dat wordt gebruikt in de videoclip of livesessie.
 • Uw budget, met een gedetailleerde specificatie van alle kosten exclusief btw, inclusief ondersteuning of subsidies van derden.
 • De factuur of het contract van de externe partner die de promo verzorgt.
 • De volledige namen van de auteur en/of componist en alle belangrijke artiesten die bij het project betrokken zijn.
 • Een overzicht van wie bij de audiovisuele productie betrokken zijn.
 • Je promotieplan (periode van verspreiding van de video en potentiële partners).

Hoe wordt mijn aanvraag geëvalueerd?

Wij evalueren je aanvraag op basis van bovenstaande criteria. PlayRight+ en Sabam for Culture behouden zich het recht voor om bepaalde kostenelementen buiten beschouwing te laten en aanvragen te weigeren indien deze niet voldoen aan de criteria of voorschriften van het culturele fonds van PlayRight+ en Sabam

Betalingsvoorwaarden

 • De betaling gebeurt na controle van de bewijsstukken exclusief btw met betrekking tot de in jouw budget genoemde kosten.
 • De betaling gebeurt nadat de videoclip of livesessie is uitgezonden met de logo’s van PlayRight+ en Sabam for Culture.
 • De steun wordt uitbetaald aan de partij die de kosten draagt.

Vragen?

Heb je nog vragen, stuur dan een mail naar plus@playright.be.

Share This :

Gerelateerde items

sluiten

Inloggen Lid worden