PlayRight en Sabam lanceren beurs voor videoclips of livesessies

25 mei 2023

PlayRight+ en Sabam for Culture zijn zich bewust van de enorme groei en het belang van visuele content in de muziekindustrie. Daarom bundelen zij hun middelen om een beurs aan te bieden om een videoclip of livesessie te maken. De beurs dekt 50% van de productiekosten, tot een maximum van 1.500 euro voor je videoclip of livesessie. 

Wie kan deze beurs aanvragen? 

Om de beurs te ontvangen, moet je aan volgende criteria voldoen: 

 • Alle auteurs en/of componisten van de muziek van de videoclip of livesessie zijn lid van Sabam; 
 • Alle hoofdartiesten van het project zijn lid van PlayRight. 

Als je aan één van beide voorwaarden niet voldoet, ontvang je de helft van het toegekende bedrag. 

Welke kosten dekt de beurs? 

 • 50% van de gemaakte kosten, direct gerelateerd aan de productie en de opname van de videoclip of livesessie, tot een maximumbedrag van 1.500 euro excl. btw
  • productie 
  • postproductie 
  • opname 
  • mixen 
  • montage 
  • vergoeding van de acteurs, de regisseur of de scenarist 
 • Cateringkosten worden niet in aanmerking genomen. 

Toekenningsvoorwaarden 

 • Elke band of artiest kan slechts 1 keer om de 2 jaar aanspraak maken op de beurs. 
 • Je aanvraag moet 1 maand voor de opname van de videoclip worden ingediend. 
 • Je werkt met een externe partner voor de promo van je videoclip of livesessie (bijvoorbeeld een label, mediapartner of persagent). 
 • Om de volledige beurs te ontvangen, moet het een origineel nummer zijn (geen cover/arrangement) uit het Sabam-repertoire. Als het om een cover gaat, wordt de helft van de beurs aan jouw project worden toegekend. 
 • Je huurt een regisseur, scenarist of productiebedrijf in om je videoclip te regisseren of te produceren. Dit is geen verplichting voor de productie van een livesessie. 
 • De logo’s van PlayRight+ en Sabam for Culture verschijnen aan het begin of het einde van de videoclip of livesessie en de steun wordt vermeld in de begeleidende tekst. 
 • De inhoud van je videoclip of livesessie is niet strijdig met waarden, zoals non-discriminatiebeginsel op basis van gender, nationaliteit, ras, godsdienst, taal… 
 • Opgelet: deze beurs kan je niet combineren worden met de volgende Sabam-beurzen: beurs voor de promotie van producties in eigen beheer van hetzelfde artistiek project en/of met de ontwikkelingssteun voor een uitgever van hetzelfde album of dezelfde single. 
 • Alle mededelingen over de videoclip vermelden “Powered by Sabam” of #poweredbysabam en “Supported by PlayRight” of “#SupportedByPlayRight”. 

Wat bevat mijn aanvraag? 

 • Het concept van de videoclip of livesessie. 
 • Je budget, met een gedetailleerde specificatie van alle kosten exclusief btw, inclusief ondersteuning of subsidies van derden. 
 • De factuur of het contract van de externe partner die de promo verzorgt. 
 • De volledige namen van de auteur en/of componist en alle belangrijke artiesten die bij het project betrokken zijn. 
 • Een overzicht van wie bij de audiovisuele productie betrokken zijn. 
 • Je promotieplan (periode van verspreiding van de video en potentiële partners). 

Hoe wordt mijn aanvraag geëvalueerd? 

Wij evalueren je aanvraag op basis van bovenstaande criteria. De subsidies worden toegekend binnen de grenzen van het beschikbare budget. PlayRight+ en Sabam for Culture behouden zich het recht voor om bepaalde kostenelementen buiten beschouwing te laten en aanvragen te weigeren indien deze niet voldoen aan de criteria of voorschriften van het culturele fonds van PlayRight en Sabam.  

Betalingsvoorwaarden 

 • De betaling gebeurt na controle van de bewijsstukken exclusief btw met betrekking tot de in jouw budget genoemde kosten. 
 • De betaling gebeurt nadat de videoclip of livesessie is uitgezonden. 
 • De steun wordt uitbetaald aan de partij die de kosten draagt. 

Het formulier om je beurs aan te vragen is beschikbaar vanaf 15 juni. 

Share This :

Gerelateerde items

sluiten

Inloggen Lid worden