Jaarlijkse aanvullende vergoeding muziekrechten 2014-2018: €70.455,35 verdeeld!

31 mei 2023

PlayRight heeft zonet €70.455,35 aan rechten verdeeld aan aangesloten muzikanten. Het gaat om de jaarlijkse aanvullende vergoeding, dat zijn rechten voor muziekopnames uit de jaren 1963-1967 die tussen 2014 en 2018 nog inkomsten genereerden voor de platenmaatschappijen. Dit was de afsluitende verdeling voor die referentiejaren. 

Voor de derde keer verdeelt PlayRight de jaarlijkse aanvullende vergoeding. In 2020 verdeelden we nog €17.011,65 voor dezelfde referentieperiode, eind 2022 verdeelden we €26.258,05 voor de periode 2019-2021. 

Als artiest (of vertegenwoordiger van een artiest) heb je nu nog zes maanden de tijd om ons te informeren over twijfels en vragen en om bezwaar of klacht in te dienen over deze verdeling

Wat is de jaarlijkse aanvullende vergoeding? 

De jaarlijkse aanvullende vergoeding werd ingevoerd nadat in 2011 door Europa werd beslist om de beschermingstermijn voor muziekopnames te verlengen van 50 naar 70 jaar. Dit betekent dat platenmaatschappijen 20 jaar langer extra bescherming genieten en muzikanten met een artiestencontract 20 jaar langer genieten van een royalty op de inkomsten. (Sessie)muzikanten die hun rechten hebben overgedragen aan de platenmaatschappij, of uitgekocht geweest zijn via een eenmalige betaling door de producenten, vielen echter uit de boot. 

Om geen enkele muzikant uit te sluiten, besloot de Europese wetgever in 2011 dat de platenmaatschappijen na het verstrijken van de termijn van 50 jaar hun inkomsten alsnog moeten delen met die muzikanten aan wie ze geen royalty-vergoeding betalen, door jaarlijks 20% van de inkomsten uit hun opnames door te storten aan een collectieve beheersvennootschap. PlayRight kreeg het officiële mandaat om deze jaarlijkse aanvullende vergoeding te innen en te verdelen in België. 

Deze jaarlijkse aanvullende vergoeding geldt voor alle opnames vanaf 1963. Wie sessiemuzikant is en heeft meegespeeld op een opname uit de periode 1963-1967, heeft voortaan dus recht op een deel van de inkomsten die worden gegenereerd uit die opname

Wat de huidige verdeling betreft, gaat het over de periode 2014-2018. 

Eerste/afsluitende verdeling: hoe werkt het?  

PlayRight voert de verdeling van jouw rechten als muzikant altijd in twee fases uit. Voor de jaarlijkse aanvullende vergoeding 2014-2018 keerde de vennootschap de eerste verdeling aan rechten reeds uit in 2020. 

De deadline voor de aangifte van de repertoires die rechten konden opleveren voor het referentiejaar 2014-2018 was 31 december 2022. 

Deze afsluitende verdeling voltooit de uitbetaling van naburige rechten voor muzikanten voor dit referentiejaar. Het totale bedrag voor de jaarlijkse aanvullende vergoeding 2014-2018 dat werd uitgekeerd aan muzikanten komt nu dus op €87.466,98. 

Het bedrag? 

Voor muziekopnames die in 2014-2018 nog inkomsten genereerden, bedraagt de jaarlijkse aanvullende vergoeding €70.455,35. De berekening en verdeling gebeurde op basis van de aangegeven repertoires, zoals verwerkt in onze databank. 

TIP: Via de PlayRight-portal vind je in het menu “Rechten” meer details betreffende deze afrekening over:  

  • Welke opnames rechten genereerden in 2014-2018 op het Belgische grondgebied; 
  • De cast van de opnames op het moment van de berekening.  

Kijk deze gegevens zeker na. Merk je fouten op in de afrekening en/of in de samenstelling van de cast, of heb je vragen over deze verdeling? Neem dan contact op met je accountmanager, of stuur een mailtje naar members@playright.be

Share This :
sluiten

Inloggen Lid worden