Ben je jouw belastingbrief aan het invullen?

8 juni 2016

Waar vul je jouw naburige rechten in?

Velen onder jullie zijn waarschijnlijk al in de weer met het invullen van de aangifte in de personenbelasting. Papieren aangiften moeten uiterlijk op 30 juni 2016 zijn ingediend. Aangiften via Tax-on-web uiterlijk op 13 juli 2016.

Je auteurs- en naburige rechten worden beschouwd als roerende inkomsten, en dit tot een (bruto) bedrag van maximaal 57.270 € (geïndexeerd bedrag geldig voor inkomstenjaar 2015). Op die inkomsten is na aftrek van forfaitaire kosten (bij gebrek aan bewijs van werkelijke kosten) 15 % roerende voorheffing verschuldigd. Deze wordt rechtstreeks ingehouden door PlayRight en doorgestort naar de Belgische staat.

Wanneer de rechten die je ontving in 2015 het bedrag van 57.270 € overschrijden, kan dat deel geherkwalificeerd worden als beroepsinkomsten, met een ander belastingtarief als gevolg. Contacteer in dat geval je belastingadviseur voor het nodige advies.

Sinds aanslagjaar 2013 moet je wat je ontving aan rechten verplicht vermelden in je belastingaangifte, ook al is er al roerende voorheffing ingehouden. Hierdoor wordt het belastingtarief verhoogd met de gemeentebelasting.

Waar invullen?

Je naburige rechten ontvangen van PlayRight vul je hier in, al dan niet samen met auteurs- of naburige rechten ontvangen uit andere bronnen:

Deel 1 Vak VII ‘Inkomsten van kapitalen en roerende goederen’

Inkomsten uit de cessie of concessie van auteursrechten, naburige rechten en wettelijke en verplichte licenties

Codes Codes
1. Inkomsten (bruto): 1117-47 2117-17
2. Kosten: 1118-46 2118-16
3. Roerende voorheffing: 1119-45 2119-15

PlayRight heeft de fiscale fiches voor al zijn leden beschikbaar gemaakt via hun online dossier in de PlayRight portal.

Gerelateerde items

sluiten

Inloggen Lid worden