Federale compensatie voor Belgische muzikanten en acteurs

15 juli 2021

Goed nieuws voor Belgische muzikanten en acteurs!

Op 13 juli 2021 publiceerde het Belgisch staatsblad de “Wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie”. Deze wet kwam tot stand onder impuls van federaal Minister van Economie, P-Y Dermagne, en beoogt Belgische acteurs en muzikanten te compenseren voor gederfde inkomsten uit naburige rechten door de coronacrisis.

Minister Dermagne liet daartoe een totaalbedrag van 1.5 miljoen euro op de federale begroting inschrijven, waarvan 1.2 miljoen voor muzikanten bestemd is, en 300.000 euro voor acteurs. Deze verdeelsleutel ligt in lijn met de verhouding muziek-audiovisueel in de totale inningen door PlayRight.

Deze bedragen zullen worden toegevoegd aan de eerstvolgende verdelingen voor muziek en audiovisueel in het najaar. In overleg met de federale overheid werkt PlayRight verder de voorwaarden uit waaronder Belgische artiesten in aanmerking zullen komen voor deze compensatie. 

We houden jullie op de hoogte!

Share This :
sluiten

Inloggen Lid worden