VERLENGING VAN HET PLAYRIGHT+ NOODFONDS TOT UITPUTTING VAN DE MIDDELEN

2 februari 2021

Bij het begin van de Corona-crisis richtte PlayRight het PlayRight+ noodfonds op om de uitvoerende artiesten financieel te ondersteunen. Dit fonds werd maand na maand verlengd.  In navolging van de aanhoudende maatregelen wordt het fonds ook dit keer opnieuw verlengd, maar deze keer tot de middelen zijn uitgeput!

In maart 2020 richtte PlayRight het PlayRight+ noodfonds op, bedoeld om de uitvoerende kunstenaars te steunen die een grote negatieve impact ondervinden door de maatregelen genomen in de strijd tegen Covid-19. Sinds de opstart van het fonds werden enorm veel aanvragen ingediend, en gezien de omstandigheden verlengde PlayRight dit steunfonds maand na maand.

Ook voor de maand januari wordt dit fonds opnieuw verlengd. But something changed! Deze keer geldt de verlenging van het noodfonds namelijk tot de financiële middelen zijn uitgeput. Wat betekent dat concreet?

Zolang de maatregelen van kracht zijn en er financiële middelen beschikbaar zijn in het fonds, zal jij als uitvoerende artiest aangesloten bij PlayRight een aanvraag kunnen indienen voor financiële steun in het geval van de annulering van je concert, show, opname, etc.

Op deze manier wil het fonds een gedeeltelijke compensatie bieden voor jouw inkomstenverlies, ten gevolge van de annulering van je activiteiten als uitvoerende kunstenaar  in België.

Ook herinneren wij jou graag nog eens aan de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om voor het fonds in aanmerking te komen:

 • Je bent lid van PlayRight en dat reeds vóór 14 maart 2020 (of je diende je aanvraag tot lidmaatschap voor die datum in);
 • Je hebt deelgenomen aan ten minste drie opnames en hebt deze aangegeven voordat je de aanvraag indient. (Log in via je online portal om je opnames aan te geven https://portal.playright.be/);
 • Tijdens de maand waarvoor je steun aanvraagt, werden één of meerdere opdrachten als uitvoerend kunstenaar in België geannuleerd vanwege COVID-19: opnameprojecten (studio, kortfilm, langspeelfilm, TV-productie, dubbing, nasynchronisatie), concerten, theater-, dans- circus- of variétévoorstellingen. We vragen je om een bewijs van alle annulaties te verstrekken; 
 • Tussen maart en de maand waarvoor je een aanvraag indient in 2021, ben je niet verbonden aan een werkgever door een arbeidsovereenkomst die minstens de volledige periode behelst, met inbegrip van ambtenaren, onderwijspersoneel, enz;
 • In de maand waarvoor je steun aanvraagt , kan je niet rekenen op enig vervangingsinkomen als werknemer of zelfstandige (pensioen, volledige werkloosheidsuitkering of overbruggingsrecht voor zelfstandigen, etc.) hoger dan:
  – 1.342,12€ bruto/maand voor samenwonenden met gezinslast,
  – 1.099,54€ bruto/maand voor alleenwonende,
  – 1.062,36€ bruto/maand voor samenwonende zonder gezinslast.

EERSTVOLGENDE DEADLINE

Je hebt nog tot zondag 14 maart 2021 de tijd om jouw aanvraag in te dienen voor je geannuleerde prestaties in februari 2021. Enkel zo kan je genieten van steun uit het fonds ten gevolge van de annulering van je activiteiten die gepland stonden in België in februari 2021. Zodra jouw aanvraag is ingediend, zal ons team deze analyseren en zo snel mogelijk contact met je opnemen om, indien nodig, aanvullende documenten of bijkomende informatie op te vragen, of om je te informeren over de uitkomst van je aanvraag.

Aanvraag Indienen

sluiten

Inloggen Lid worden