De PlayRight+ Prijzen 2022: schijnwerpers op de laureaten!

6 december 2022

Tussen september en oktober 2022 maakte PlayRight een rondreis langs een aantal scholen om de laureaten te belonen die de onderwijsteams in verschillende artistieke hogescholen selecteerden. Wij stellen u deze nieuwe talenten van de Belgische scene nader voor.

Camille Donzé ontving de Prize+ aan het einde van haar masteropleiding in muziek bij Arts² in Bergen, de jury van docenten vertelt ons meer over de winnares:

“Camille Donzé heeft bij ARTS² een vlekkeloos parcours afgelegd, vanaf haar instap in het 1e jaar bachelor in 2017 op 18-jarige leeftijd tot haar schitterende diploma dat vandaag, vijf jaar later, wordt uitgereikt. Als leerlinge van David Cohen op de cello heeft zij altijd inzet en enthousiasme getoond in kamer- en orkestmuziekprogramma’s, zoals blijkt uit haar actieve deelname aan veel openbare evenementen van de school.”

Jeanne Cazelles kreeg de Prize+ voor de afdeling Theater van dezelfde school:

“De jury van het Domaine du Théâtre heeft besloten de Playright-prijs toe te kennen aan Jeanne Cazelles voor de standvastigheid en de vooruitgang die zij heeft laten zien in haar artistieke werk als actrice, auteur en theatermaakster, en voor haar inzet voor haar klas en haar school. Voor haar afstudeerproject bracht ze een groot team samen rond een zeer persoonlijk en uniek project, waarvan ze voorstellen aanmoedigde die haar vervolgens toelieten werkpistes verder te verkennen. Tijdens de verdediging van haar proefschrift erkende Jeanne dat er nog deuren te openen waren en banden gesmeed moesten worden met alle deelnemers aan haar project. Omdat het kader van haar artistieke projecten solide is en zij in staat is deze naar geweten verder vorm en ziel te geven, omdat zij een veelbelovende stem is, kent de jury van het Domaine du Théâtre haar deze prijs toe als aanmoediging om vol vertrouwen voort te gaan op de weg die zij zelf is ingeslagen.

De “prijzentoer” stopte niet in Bergen en ging verder naar Leuven om een Prize+ uit te reiken aan muzikant Rodrigo Fernandes Marques, een jonge afgestudeerde aan de LUCA School of Art – Lemmens Campus – en marimbaspeler:

“Rodrigo Marques werd geboren in Portugal en startte zijn muziekstudies op 15-jarige leeftijd in de percussieklas van het Conservatorium van Coimbra.Maar het was de cursus improvisatie die hem ‘zijn weg’ toonde. Daar maakte hij kennis met de wondere wereld van harmonie en polyfonie en verloor hij dan ook zeer snel zijn hart aan het polyfone percussie instrument: de marimba.

Op zeer korte tijd muntte hij niet alleen uit als uitvoerend musicus op marimba, met ondertussen een indrukwekkend palmares aan prijzen, maar ontpopte hij zich eveneens tot notoir componist en improvisator.

In 2019 koos hij ervoor zijn studies af te ronden in LUCA, School of Arts, campus Lemmens, in de klas van dhr. Ludwig Albert. De opmerkelijke gedrevenheid en uitgesproken artisticiteit van Rodrigo resulteerden uiteindelijk in een Master diploma met de grootste onderscheiding en felicitaties van de jury.

Het PlayRight-team ging vervolgens naar de IAD waar ze een prijs uitreikten aan de laureaten van 2021 (die door covid niet in staat waren  hun prijs in ontvangst te nemen) en 2022.

Simon Delvaux krijgt de Prize+ 2021 vooral voor zijn rol als Till L’Espiègle. Hij is geboren op het toneel, en alles in hem is een kwestie van spel en creatie, in elk register. Simon zingt, danst, vliegt en verrast altijd met oprechtheid, ernst of humor… Hij stopt nooit, zelfs als hij in rust is, getuigt zijn oog van zijn permanente innerlijke creatieve activiteit. Hij speelt, hij schrijft en aarzelt niet om zijn eerste ideeën voor een enscenering voor te stellen. En als hij op het podium al verrast, dan is hij niet te overtreffen voor de camera, die moeite heeft om alle facetten van deze Till L’Espiègle van het Belgische theater te vatten! Vandaag is hij te zien in Romeo en Julia, maar binnenkort kunnen we zijn eerste toneelstuk “Pastis Pastel” ontdekken waarin hij het schrijven en acteren deelt samen met Léa De Deurwaerder. Onverzadigbaar en gretig, Simon is nog niet klaar om te stoppen met ons te verrassen.

Voor Emilie Eeckhout (Prize+ 2022) was er ook alleen maar lof:

“Wat een vrouw, wat een kunstenaar, wat een vriendin!. Veel ideeën, veel te vertellen in het theater, veel energie. Ze geeft danslessen, runt een vereniging, regisseert. Veel hart en ziel ook. Iets om aan het leven te vertellen. Een rock en roll Iphigenia. Veel fantasie. Les Fourberies de Scapin met 1000 stemmen en in sokpoppen. Veel werk. Een Molière-eske dialoog van teleurgestelde geliefden. Veel liefde en humor. Een vreselijk, naakt lied in oneerbiedige pampers. Veel te zeggen. Een samenvatting van de theorie van de regiecursus. Veel glimlachen. Een stuk a capella zingen. Een zorg voor het leven. Veel emotie. En…onvermoeibaar en veelbelovend proza. Een opmerkelijk, boeiendeindwerk over onzichtbare vrouwelijke dichters en een vernieuwende podcastvoorstelling. Bedankt voor deze prachtige aanwezigheid en reis door onze school.”

Als afsluiting reikte PlayRight een Prize+ uit aan Isaac Van Dessel ter afsluiting van zijn masteropleiding Dramaturgie aan het INSAS:

“Isaac, een jonge performer, is gegroeid gedurende zijn tijd bij INSAS. Mettertijd is zijn artistieke uniciteit zich blijven ontwikkelen. Inventief, creatief, zijn artistieke gebaren hebben zich met grote gulheid vermenigvuldigd. Isaac, een jonge muzikant, heeft het vermogen om zijn artistieke talenten te combineren tot persoonlijke vormen.”

Een nieuw overzicht zal er in 2023 aankomen om de toekomstige talenten van de nieuwe generatie artiesten te ontdekken!

Hoe wordt de uitreiking van een PlayRight+ prijs aan een hogeschool of universiteit georganiseerd?

Een vertegenwoordiger van het onderwijzend personeel kan contact opnemen met de afdeling Cultuur (PlayRight+) door een e-mail te sturen naar plus@playright.be.

sluiten

Inloggen Lid worden