Nieuwe verdeling: Jaarlijkse aanvullende vergoeding Muziek 2019/2021

29 november 2022

De voorlaatste verdeling van 2022. Dit is er een voor de aangesloten muzikanten. PlayRight heeft €26.258,05 aan rechten uitgekeerd komende uit de aanvullende vergoeding voor muziekopnames uit de jaren 1963-1970 en die in 2019/2021 nog inkomsten genereerden voor de platenmaatschappijen.

Voor de tweede keer in de geschiedenis van PlayRight hebben we de jaarlijkse aanvullende vergoeding uitgekeerd aan onze artiesten. In 2020 was dit bedrag €17.011,65 (voor de periode 2014-2018). Dit jaar bedraagt de som €26.258,05 (voor de periode 2019/2021).

WAT IS DE JAARLIJKSE AANVULLENDE VERGOEDING?

De jaarlijkse aanvullende vergoeding werd ingevoerd nadat in 2011 door Europa werd beslist om de beschermingstermijn voor muziekopnames te verlengen van 50 naar 70 jaar. Dit betekent dat platenmaatschappijen 20 jaar langer extra bescherming genieten en muzikanten met een artiestencontract 20 jaar langer genieten van een royalty op de inkomsten. (Sessie)muzikanten die hun rechten hebben overgedragen aan de platenmaatschappij, of uitgekocht geweest zijn via een eenmalige betaling door de producenten, vielen echter uit de boot.

Om geen enkele muzikant uit te sluiten, besloot de Europese wetgever in 2011 dat de platenmaatschappijen na het verstrijken van de termijn van 50 jaar hun inkomsten alsnog moeten delen met die muzikanten  aan wie ze geen royalty-vergoeding betalen, door jaarlijks 20% van de inkomsten uit hun opnames door te storten aan een collectieve beheersvennootschapPlayRight kreeg het officiële mandaat om deze jaarlijkse aanvullende vergoeding te innen en te verdelen in België.

Deze jaarlijkse aanvullende vergoeding geldt voor alle opnames vanaf 1963. Wie sessiemuzikant is en heeft meegespeeld op een opname uit de periode 1963-1970, heeft voortaan dus recht op een een deel van de inkomsten die worden gegenereerd uit die opname

Wat de huidige verdeling betreft, gaat het over de periode 2019-2021.

HET BEDRAG?

Voor muziekopnames die in 2019/2021 nog inkomsten genereerden, bedraagt de jaarlijkse aanvullende vergoeding €26.258,05. De berekening en verdeling gebeurde op basis van de aangegeven repertoires, zoals verwerkt in onze databank.

TIP: Via de PlayRight portal vind je in het menu “Rechten” meer details betreffende deze afrekening over: 

  • Welke opnames rechten genereerden in 2019/2021 op het Belgische grondgebied;
  • De cast van de opnames op het moment van de berekening. 

Kijk deze gegevens zeker na. Merk je fouten op in de afrekening en/of in de samenstelling van de cast, of heb je vragen over deze verdeling? Neem dan contact op met je accountmanager, of stuur een mailtje naar members@playright.be .

DEADLINES 

Heb jij nog opnames aan te geven voor deze referentiejaren? Dat kan nog steeds! Je hebt nog tot 31 December 2024 de tijd om je repertoire aan te geven.

Share This :
sluiten

Inloggen Lid worden