De PlayRight+ Prijzen

PlayRight+ ondersteunt uitvoerende kunstenaars en verdedigt hun belangen. Uit bewondering voor diegenen die er reeds van jongs af aan voor kiezen om van muziek of acteren hun toekomstig beroep te maken, besloot PlayRight om diegenen die daar dan ook nog eens in uitblinken een extra duwtje in de rug te geven.

Daarom biedt PlayRight+ aan alle hogescholen en universiteiten in België de mogelijkheid om aan pas afgestuurde muzikanten en acteurs de PlayRight+ Prijs toe te kennen.

Elk jaar deelt PlayRight+ prijzen van € 500 uit aan studenten die zich doorheen hun studietraject hebben onderscheiden als uitvoerend kunstenaar. Elke hogeschool of universiteit die een Bachelor- of Masteropleiding aanbiedt, heeft de mogelijkheid om een PlayRight+ Prijs uit te delen.

Wil jij dat jouw school een PlayRight+ Prijs uitdeelt? Neem dan contact op met ons via: plus@playright.be.

Hoe deelnemen ?

De prijs is bestemd voor:

  • Studenten van geaccrediteerde hogescholen en universiteiten.
  • Opleidingen voor muzikanten of acteurs van het niveau Bachelor of Master.
  • Studenten die hun opleiding afronden en hun diploma behalen tijdens de volgende proclamaties.

Wie zorgt voor de selectie?

Het docentencorps krijgt de volledige vrijheid in de keuze welke student(e) ze van de PlayRight+ Prijs wil laten genieten. Omdat zij de leerlingen beter dan wie ook kennen, en hen volgen doorheen hun opleiding, is het aan de docenten om te kiezen welke studenten van deze PlayRight+ Prijs kunnen genieten.

Het enige criterium dat gerespecteerd dient te worden is dat de selectie gebeurt op basis van hun prestaties als uitvoerende kunstenaar.

De laatste winnaars van de PlayRight+ Prijs:

sluiten

Log in Lid worden