PlayRight biedt structurele steun aan belangenverenigingen van uitvoerende kunstenaars

24 maart 2023

PlayRight+, de socio-culturele en educatieve tak van PlayRight, biedt financiële steun aan projecten en organisaties die de gemeenschap van uitvoerende kunstenaars erop vooruithelpen. Vier Belgische organisaties in het bijzonder kunnen op structurele steun van PlayRight+ rekenen: De Muziekgilde, De Acteursgilde, FACIR en l’Union des Artistes. Wij zetten nog eens op een rijtje waarom wij het zo belangrijk vinden om die verenigingen te steunen.

Als collectief bereik je meer dan individueel. Zeker voor muzikanten en acteurs is het daarom belangrijk om als groep op te komen voor je rechten. Vier Belgische organisaties zetten zich elke dag opnieuw in om de belangen van uitvoerende kunstenaars te verdedigen: De Muziekgilde en De Acteursgilde aan Vlaamse zijde en FACIR en l’Union des Artistes aan Franstalige zijde. 

Omdat PlayRight er alles aan wil doen om uitvoerende kunstenaars te geven waar zij recht op hebben, is een structurele samenwerking met die vier organisaties voor ons van groot belang. Ben jij zelf muzikant of acteur? Overweeg dan zeker om lid te worden van een van die organisaties. We zetten even op een rijtje (voor) wie ze zijn en wat ze doen. 

De Muziekgilde: voor Nederlandstalige muzikanten 

De Muziekgilde, het vroegere GALM, werd in 2007 opgericht als een vereniging die de belangen behartigt van auteurs en uitvoerende kunstenaars in de muzieksector. Daarbij horen professionele muzikanten uit elk genre. De vereniging ijvert voor een beter sociaal statuut en betere werkomstandigheden in de muzieksector, voor een faire verloning voor producerende en uitvoerende muzikanten en voor een wettelijke verankering van de opgebouwde rechten. 

In naam van haar leden draagt De Muziekgilde die doelstellingen uit naar overheden, beleidsmakers, (cultuur)beleidsinstanties, media, omroepen, (muziek)uitgevers, organisaties voor het collectief beheer van auteurs- en naburige rechten en alle andere actoren in de Belgische muziek- en audiovisuele industrie. Ook naar het brede publiek toe is De Muziekgilde diezelfde missie trouw. 

De Muziekgilde wil niet alleen partner zijn bij beleidsonderhandelingen, maar ook de organisatie bij uitstek zijn die rechtstreeks en kort op de bal communiceert over veranderingen en vernieuwingen in het muzikaal-culturele veld. De organisatie is dus zowel belangenbehartiger als infohub. 

Leden van de vereniging kunnen crash courses, webinars en symposia volgen rond vier geactualiseerde hoofdthema’s: (1) werk en performance, (2) geld- en juridische zaken, (3) gezondheid en welzijn en (4) opleiding in ontwikkeling. 

Word lid van De Muziekgilde via deze link

De Muziekgilde zet zich elke dag in om haar doelstellingen na te streven, maar dat vergt ook investeringen in webruimte en -site, communicatie, enzovoort. Mede dankzij de genereuze steun van PlayRight+ kan De Muziekgilde dat doen en de aangesloten leden de verwachte return geven.

De Acteursgilde: voor Nederlandstalige acteurs 

De Acteursgilde is de Vlaamse belangenvereniging voor professionele Nederlandstalige acteurs. Ze focussen in de eerste plaats op de audiovisuele sector maar zullen ook in de podiumsector hun stem laten horen wanneer nodig. De vereniging is gesprekspartner voor producenten, zenders, vakbonden en de overheid. In het overleg over beleid, subsidies, loonvorming, naburige rechten, fiscaliteit, de toekomst van ons medialandschap… kan alleen gezamenlijk optreden het verschil maken. 

Wie lid is van De Acteursgilde, kan bij hen terecht voor vragen over uitkeringen, rechten en plichten, contracten en meer. Wanneer de knowhow ergens anders beter voorhanden is, zullen ze jou dan ook doorverwijzen. 

Naast de belangen van haar leden verdedigen en haar leden te adviseren, vindt De Acteursgilde het ook belangrijk om haar leden samen te brengen. Op de jaarlijkse Nacht van de Acteur nodigt De Acteursgilde je uit voor een feest ‘onder elkaar’. Dat feest start traditiegetrouw met de Algemene Vergadering. De leden krijgen toelichting bij jaarcijfers en de werking en realisaties van het afgelopen jaar. Er wordt ook informatie uitgewisseld en dieper ingegaan op gevoelige of zorgwekkende thema’s. Maar het blijft vooral een feest: ideaal om collega’s te leren kenen of oude vrienden tegen het lijf te lopen, maar bovenal om er een lap op te geven! 

Word lid van De Acteursgilde via deze link

FACIR: voor Franstalige muzikanten 

FACIR (uitgesproken als fakir) is de vereniging voor en door muzikanten uit de FWB (Fédération Wallonie-Bruxelles) van alle muziekgenres. Sinds de oprichting in 2013 heeft FACIR zo’n 800 leden verworven. FACIR treedt op als woordvoerder van muzikanten tegenover culturele, subsidiërende en politieke partijen. Zo is FACIR aanwezig bij alle discussie- en onderhandelingstafels: de vereniging schuift bijvoorbeeld aan bij de Chambre de Concertations Musiques en de Conseil Supérieur de la Culture. 

FACIR stond mee aan de wieg van de International Artist Organisation, die zich bezighoudt met auteursrechten en naburige rechten die voortvloeien uit streaming op Europees niveau. Daarnaast was FACIR nauw betrokken bij de hervorming van het kunstenaarsstatuut op federaal niveau. Met het Comité des Concertations des Métiers des Musiques Actuelles (CCMA), dat persagenten, bookers, managers, onafhankelijke labels en festivals verenigt, wil ze de huidige muzieksector binnen de Federatie Wallonie-Brussel verenigen. En tot slot strijdt FACIR samen met SCIVIAS voor een grotere vertegenwoordiging van vrouwen en minderheidsgenders in de muziekwereld. 

Als lid van FACIR krijg je steun in elke fase van je professionele carrière. Ze bieden onder andere opleidingen, juridische bijstand, hulp bij administratieve vragen en persoonlijke ondersteuning aan. Ook organiseert de vereniging op regelmatige basis workshops voor kleine groepen, aangepast aan iedere parcours. Met specifieke vragen kun je tot slot ook bij hen terecht. 

Word lid van FACIR via deze link.  

PlayRight was een van de eerste structurele ondersteuningen waar FACIR van heeft kunnen genieten. Het stelde ons in staat om ons te ontwikkelen en een belangrijke plaats in te nemen in de verdediging van de artiesten. Zonder dit vertrouwen was dat nooit mogelijk geweest. 

L’Union des Artistes: voor Franstalige artiesten uit de muziek-, film-, audiovisuele en podiumsector 

Belgische en Franse muzikanten, zangers, dansers, technici, regisseurs, acteurs… uit de muziek-, film-, audiovisuele en podiumsector kunnen zich aansluiten bij l’Union des Artistes du Spectacle. Dat is de oudste vereniging van podiumkunstenaars in ons land: in 1927 werd ze opgericht met als voornaamste doel om de professionele belangen van Franse en Belgische artiesten in hun land te verdedigen.  

Vandaag zet de Union haar maatschappelijk werk voort met artiesten die, ondanks een leven gewijd aan kunst, soms in moeilijkheden verkeren. De vereniging streeft ernaar om de solidariteitsbanden te versterken tussen de vele artiesten die actief zijn op het podium of op het scherm. Zo voert de onderneming filantropische en solidariteitsmissies uit (door haar leden financieel, juridisch en moreel te helpen), terwijl ze waakt over de verdediging van artistieke en technische beroepen in de sector. 

L’Union des Artistes is bijvoorbeeld erkend als beroepsfederatie door de regering van de Federatie Wallonië-Brussel, en werkt zij al 20 jaar aan een beter cultuurbeleid; of zo gaat een aanzienlijk deel van de financiële steun naar oudere artiesten die in te veel gevallen een bespottelijk pensioen genieten. Verder organiseert de vereniging regelmatig thematische cursussen of workshops voor haar leden. L’Union was bovendien een van de oprichters van UPACT en zette zich in voor de federale hervorming van het kunstenaarsstatuut. 

Word lid van l’Union des Artistes via deze link

Dankzij de genereuze financiële steun van PlayRight+, zal de Union des Artistes het groeiend aantal leden, dat nog nooit zo hoog is geweest, kunnen blijven beheren!

sluiten

Inloggen Lid worden