PLAYRIGHT+ STEUN AANVRAGEN IN 5 STAPPEN

31 januari 2022

PlayRight wordt elk jaar groter, onze steun aan artiesten breidt uit. Met de vernieuwde Commissie PlayRight+ heeft dus ook de financiële steun die wij bieden aan projecten en organisaties een update gekregen. Komt jouw project/organisatie en aanmerking en hoe kan je steun aanvragen? Volg deze 5 stappen.

Het algemene uitgangspunt om in aanmerking te komen is dat jouw organisatie en/of project de positie van de uitvoerende artiest extra moet behartigen, of dat het een grote meerwaarde biedt voor de artistieke gemeenschap.

Daarnaast geldt dat PlayRight+ geen projecten steunt van individuele aard, maar wel die betrekking hebben op de verdediging van de belangen van de artiesten. Dat kan op allerlei verschillende manieren: informatie verlenen over hun rechten, helpen in de promotie of internationalisering van hun carrière, versterken van hun sociaaleconomische positie in de maatschappij, enzovoort.

Wat moet je doen om steun aan te vragen? Mocht je al een aanraag willen indienen, kan dit. Volg deze easy steps hieronder. Opgelet: we maken een onderscheid tussen de werking van organisaties enerzijds, en projecten van een organisatie anderzijds, dus verifieer eerst tot welke categorie jij behoort.

WAT MOET JE DOEN? 

Aanvraag voor steun voor een project vanwege een organisatie

Basisvoorwaarden

Controleer eerst of jouw project voldoet aan de regels en voorwaarden die de Commissie PlayRight+ heeft opgesteld. Er zijn heel wat basisvoorwaarden waaraan je moet voldoen, maar de belangrijkste sommen we hier op. De aanvrager moet:

 • beschikken over rechtspersoonlijkheid;
 • een financieel plan kunnen voorleggen met de gebudgetteerde kosten & verwachte inkomsten;
 • de zelfstandige artistieke en artistiek-technische medewerkers correct verlonen;
 • alle regels betreffende auteursrechten en naburige rechten respecteren.

Bekijk hier het complete overzicht van alle basisvoorwaarden.

 • Vul het inschrijvingsformulier in

  Download het inschrijvingsformulier en vul het zorgvuldig en zo compleet mogelijk in. Dit formulier stuur je vervolgens op naar plus@playright.be .

 • Vul het officiële aanvraagformulier in

  Nadat wij je inschrijvingsformulier hebben ontvangen, sturen wij jou het eigenlijke aanvraagformulier op. Het ingevulde aanvraagformulier moet worden vergezeld van de daarin gevraagde documenten en inlichtingen. Deze officiële aanvraag stuur je opnieuw op naar plus@playright.be.

  Indien het aanvraagformulier onvolledig is, zal PlayRight+ jou hiervan op de hoogte brengen binnen 15 dagen na ontvangst van de aanvraag. Daarna heb je nog 7 dagen de tijd om je dossier te vervolledigen.

  Hou hierbij rekening met de deadlines!
  Voor projecten zijn er twee jaarlijkse deadlines: 31 maart en 30 september.

 • Beoordeling door Commissie PlayRight+

  Zodra de deadline verstreken is en alle officiële aanvraagformulieren binnen zijn, worden deze geanalyseerd door de Commissie PlayRight+. Nadien laat PlayRight+ jou binnen de 7 werkdagen weten of jouw vereniging of organisatie financiële steun krijgt.

 • Uitbetaling van de steun

  De financiële steun die PlayRight+ toekent, kan maximum 50% bedragen van het budget van de te ondersteunen werking.

  De uitbetaling gebeurt als volgt:
  – Eerste schijf = 80% à Uitbetaald na de beslissing van de Commissie PlayRight+;
  – Tweede schijf = 20% à Uitbetaald na afronding van het project en nadat het Uitvoerend Comité heeft vastgesteld dat alle voorwaarden werden nageleefd.

Denk je dat jouw project, organisatie of vereniging in aanmerking komt? Vul dan razendsnel het inschrijvingsformulier in. Laten we samen de positie van de uitvoerende artiesten in onze maatschappij verbeteren!

Aanvraag voor steun van verenigingen voor hun werking

Basisvoorwaarden

Controleer eerst of jouw vereniging of organisatie voldoet aan de regels en voorwaarden die de Commissie PlayRight+ heeft opgesteld. Er zijn heel wat basisvoorwaarden waaraan je moet voldoen, maar de belangrijkste sommen we hier op:

 • Een vereniging zijn met rechtspersoonlijkheid + leden = natuurlijke personen;
 • Representatief zijn in de discipline muziek of dramatische kunsten;
 • Geen activiteiten uitoefenen louter met een winstoogmerk;
 • Een financieel plan kunnen voorleggen met de gebudgetteerde kosten & verwachte inkomsten;
 • De zelfstandige artistieke en artistiek-technische medewerkers correct verlonen;
 • Alle regels betreffende auteursrechten en naburige rechten respecteren.

Bekijk hier het complete overzicht van alle basisvoorwaarden.

 • Vul het inschrijvingsformulier in

  Download het inschrijvingsformulier en vul het zorgvuldig en zo compleet mogelijk in. Dit formulier stuur je vervolgens op naar plus@playright.be .

 • Vul het officiële aanvraagformulier in

  Nadat wij je inschrijvingsformulier hebben ontvangen, sturen wij jou het eigenlijke aanvraagformulier op. Het ingevulde aanvraagformulier moet worden vergezeld van de daarin gevraagde documenten en inlichtingen. Deze officiële aanvraag stuur je opnieuw op naar plus@playright.be.

  Indien het aanvraagformulier onvolledig is, zal PlayRight+ jou hiervan op de hoogte brengen binnen 15 dagen na ontvangst van de aanvraag. Daarna heb je nog 7 dagen de tijd om je dossier te vervolledigen.

  Hou hierbij rekening met de deadlines!
  Voor de werking van organisaties is de deadline 30 september, en dat elk oneven jaar (want dit is een tweejaarlijkse sessie). Concreet geldt dat 30 september 2023 de deadline is vóór dewelke je steun kan aanvragen voor de periode 2024-2026. Voor de periode 2026-2028 is de deadline 30 september 2025, enzovoort.

 • Beoordeling door de Commissie PlayRight+

  Zodra de deadline verstreken is en alle officiële aanvraagformulieren binnen zijn, worden deze geanalyseerd door de Commissie PlayRight+. Nadien laat PlayRight+ jou binnen de 7 werkdagen weten of jouw vereniging of organisatie financiële steun krijgt.
 • Uitbetaling van de steun

  De financiële steun die PlayRight+ toekent, kan maximum 50% bedragen van het budget van de te ondersteunen werking.

  De uitbetaling gebeurt als volgt:
  – Eerste schijf = 30% à Uitbetaald na de beslissing van de Commissie PlayRight+;
  – Tweede schijf = 30% à Uitbetaald in januari van het tweede werkingsjaar;
  – Derde schijf = 20% à Uitbetaald tijdens de periode van de werking en nadat het Uitvoerend Comité heeft vastgesteld dat alle voorwaarden werden nageleefd;
  – Vierde schijf = 20% à Uitbetaald na afronding van de werking en nadat het Uitvoerend Comité heeft vastgesteld dat alle voorwaarden werden nageleefd.
Share This :
sluiten

Inloggen Lid worden