PlayRight steunt wereldwijd Tinnitus onderzoek

8 juni 2021

Tinnitus of oorsuizen, het is een van de meest voorkomend oorklachten wereldwijd, en komt voor bij zo’n 10 tot 15% van de volwassen bevolking. Een frappant cijfer, en toch wordt er zo weinig aandacht aan besteed. PlayRight+ wil helpen hier iets aan te veranderen. Daarom steunen wij het wereldwijd Tinnitus onderzoek van de Stichting TinnitusFree!

WAT IS TINNITUS?

Tinnitus is de medische term voor oorsuizen. Dit betekent dat mensen die aan deze aandoening lijden, geluiden horen die de omgeving niet kan waarnemen. Dit kan zich uiten op verschillende manieren: ruisen, fluiten, brommen, hoge tonen, lage tonen, luid of eerder op de achtergrond, continu of veranderend van intensiteit doorheen de dag…

Ook wat de oorzaken betreft, is er niet louter één oorzaak die aan de basis kan liggen van de vervelende klacht. Tinnitus kan veroorzaakt worden door (langdurige) blootstelling aan lawaai, ouderdom, het gebruik van bepaalde medicatie of afwijkingen binnen het oororgaan. 

ONDERZOEK

Al jarenlang wordt onderzoek gedaan naar Tinnitus en worden manieren gezocht om deze – vaak doldraaiende – aandoening bij patiënten te verlichten. Tot nog toe werd geen solide oplossing gevonden om Tinnitus constructief aan te pakken en de patiënten Tinnitus-vrij te maken.

Maar we zijn hoopvol, want een nieuw, wereldwijd onderzoek wordt nu opgestart! En omdat wij vaak geconfronteerd worden met artiesten die met de oorklacht te kampen hebben, vindt PlayRight het belangrijk ook haar duit in het zakje te doen en dit onderzoek te steunen. 

TINNITUS BIG DATA / CROWD WISDOM ONDERZOEK

Het wereldwijde ‘TINNITUS HOUSE’ onderzoek is eindelijk van start gegaan. Deze ‘CROWD WISDOM / BIG DATA STUDIE’ werd op poten gezet door TINNITUS HOUSE, een samenwerkingsverband platform tussen de Stichting TinnitusFreeStichting Brain Innovations en Stichting Hoormij/NVVS. Het onderzoek naar de aandoening wil een nieuwe dimensie geven via big data analyses, via algoritmen en door (nieuwe) technieken toe te passen. Vervolgens worden de resultaten van de analyses systematisch getest via klinische trials.

Wat is er zo bijzonder aan dit onderzoek? Wel, de huidige onderzoeken bij de huisarts, KNO-arts of audioloog bestaan louter uit een vragenlijst met enkele standaardvragen en enkele tests om te kijken of de patiënt wel degelijk aan Tinnitus lijdt. Soms wordt medicatie voorgeschreven, of een bepaalde therapie om de klacht wat draaglijker te maken, maar structurele oplossingen worden niet aangeboden. 

Dit nieuwe onderzoek wil daar verandering in brengen: enerzijds zullen patiënten op een bredere, gedetailleerde manier ondervraagd worden; anderzijds zullen patiënten potentieel effectieve remedies kunnen testen in een klinische omgeving. Daarmee hoopt het onderzoek het perspectief van een constructieve oplossing te vergroten. 

3 UNIEKE PIJLERS VAN HET ONDERZOEK

Het onderzoek bestaat uit drie unieke pijlers:

  1. ‘CROWD SCIENCE’: Patiënten melden zich aan op www.tinnitushouse.nl waarop ze op regelmatige basis (anonieme) vragenlijsten zullen moeten invullen. Deze gegevens worden op grote schaal verzameld en vervolgens geanalyseerd via big data-analyses. 
  2. ‘RECOMMENDER SYSTEM’: Na het invullen van de vragenlijsten krijgt de patiënt telkens automatisch aanbevelingen op basis van de groep waartoe ze behoren. Dit wordt bepaald op basis van vragen over de omstandigheden waarin de aandoening is ontstaan, remedies die al werden uitgeprobeerd en het type Tinnitus. Op deze manier wil het onderzoek een beter inzicht krijgen in de belangrijkste oorzaken van Tinnitus en de effectiviteit van al bestaande remedies. 

    De gebruikersgegevens van de patiënten worden dan gebruikt als basis voor het automatisch aanbevelingssysteem.
  3. ‘DE TINNITUSKAMER’:  De antwoorden van de patiënten zullen worden geanalyseerd en daaruit worden patronen afgeleid die vervolgens zullen worden uitgetest. Dit zal gebeuren in de Tinnituskamer: een virtuele klinische ruimte waarin patiënten worden onderzocht en de kans-hebbende hypotheses worden uitgetest door een geselecteerde groep van patiënten. 

HELP EN DONEER

Lijdt je zelf niet aan Tinnitus maar wil je het onderzoek wel steunen? Dat kan met een donatie via deze link: https://tinnitusfree.eu/campaigns/lets-get-tinnitus-out-of-the-way/

VRAGEN?

Voor meer info omtrent het onderzoek of bijkomende vragen kan je contact opnemen met Stichting BrainInnovations, dhr. Joop van Gent: +31 621 24 76 43 of gent@irion.nl. Voor meer info over de Stichting TinnitusFree, contacteer Frank van Hoorn: +31 654 79 81 82 of frank@tinnitusfree.eu .

De Stichting TinnitusFree wordt gesteund door PlayRight+.

Share This :
sluiten

Inloggen Lid worden