WAT DOET JE ACCOUNT MANAGER ?

3 oktober 2016

Uitvoerende kunstenaars kunnen zich bij PlayRight aansluiten voor het innen, beheren en verdelen van hun rechten. Bij hun aansluiting krijgen ze toegang tot hun persoonlijk online dossier in de PlayRight portal via welke ze:

  • aangiftes van hun opnames kunnen doen,
  • volmacht kunnen geven aan een derde voor het beheer van hun dossier,
  • kunnen opvolgen hoe hun rechten worden afgerekend,
  • hun persoonsgegevens kunnen aanpassen,
  • en kunnen zien hoe de opvolging van hun aangiftes verloopt.

Achter al die “clicks”, want niet alles is geautomatiseerd, zit een team van accountmanagers. Zij beheren dagdagelijks de dossiers van de leden van PlayRight. De accountmanager is degene die, vanaf het moment van aansluiting, het dossier van de artiest opvolgt en is ook de vaste contactpersoon voor alle vragen waar de portal geen antwoord op biedt (en waarvoor die ook niet ontworpen werd).

“Eén van de dingen die ik het leukste vind aan mijn job is de persoonlijke kant, we volgen namelijk het dossier van een lid op vanaf het moment dat  hij/zij zich aansluit, we kennen onze leden, volgen hun carrière en weten hoe ze werken.” Nicolas/AM

We nemen als voorbeeld een muzikant die via de portal zijn bijdrage aangeeft.  Eens de aangifte is ingediend, kijkt de accountmanager na of die correct is: klopt de rolaanduiding bij de opname, stemt de titel van de opname overeen met de schrijfwijze ervan op de speellijsten die als basis dienen voor de berekening. De AM zorgt ook voor het samenbrengen van alle aangiftes voor een bepaalde opname met de titels op speellijsten en kan daarna ook nakijken of de samenstelling van de cast van een opname klopt. Wanneer iemand aangiftes wil doen maar nog niet of onvoldoende vertrouwd is met de portal zal zijn/haar accountmanager ook daar hulp bieden en daarbij ook toelichten waarom bepaalde opnames al dan niet rechten genereren. 

« Eigenlijk vormen we een aanvulling op het programma dat we gebruiken om de rechten te beheren. We kunnen de link leggen tussen de aangifte van de artiest en de track op de speellijst (een recording)die daarmee overeenstemt . Daarna hebben we de mogelijkheid, indien nodig, om recordings samenvoegen tot één recording. Dit kan handig zijn wanneer een titel op verschillende manier gespeld wordt. Door die samenvoeging zorgen we ervoor dat de opname rechten oplevert.” Jonathan, AM.

Onder leiding van Laetitia Batardy, volgen de accountmanagers elk dossier van hun artiesten van dichtbij op en beantwoorden ze de gestelde vragen. Daarnaast dragen de accountmanagers ook bij aan het verbeteren van de tools waarmee ze werken, dit alles met één doel voor ogen namelijk de belangen van de uitvoerende kunstenaars, die het beheer van hun rechten aan PlayRight toevertrouwden, nog beter te kunnen behartigen.

« RIDER, het programma waarmee we de rechten van onze uitvoerende kunstenaars beheren, werd speciaal op maat van onze leden gemaakt. En we werken elke dag nog verder aan andere tools die onze leden nodig hebben, die evolutie is er voor en door hen.» Nicolas

Hoe weet ik wie mijn accountmanager is? 

Eenvoudig! Wanneer een uitvoerende kunstenaar zich aansluit bij PlayRight, geven we onmiddellijk de naam van de accountmanager door. Die naam kan elk lid ook terugvinden in de linker kolom van zijn online dossier met de vermelding van de contactgegevens, telefoon en emailadres. Wie dat wenst kan ook een afspraak maken met zijn/haar accountmanager en op die manier informatie krijgen over hoe het dagelijks beheer van het dossier verloopt en dat beheer is dus meer dan een simpele “klik”. Welkom!

Gerelateerde items

sluiten

Inloggen Lid worden