MIS DE DEADLINE VOOR DE AANGIFTES NIET: 31/12/2016

20 september 2016

Twee afsluitende verdelingen in 2017!
Volgend jaar zal PlayRight opnieuw twee afsluitende verdelingen van naburige rechten uitvoeren:

  •  Voor audiovisuele opnames verspreid in 2010
  • Voor muziekopnames verspreid in 2013

Wat wil dat concreet zeggen?
Een afsluitende verdeling houdt in dat PlayRight rechten voor een specifiek referentiejaar een laatste keer berekent, verdeelt en uitbetaalt. Na een afsluitende verdeling zijn alle rechten voor dat jaar dus betaald aan de betrokken artiesten die tijdig aangifte deden.
Wanneer een artiest, uitvoerende kunstenaar, aanspraak wil maken op zijn naburige rechten voor een specifiek referentiejaar, is het dus belangrijk dat hij/zij tijdig de opnames aangeeft waaraan werd meegewerkt. In principe is daar ruimschoots de tijd voor. PlayRight hanteert een periode van drie jaar waarbinnen aangiftes kunnen worden ingediend met betrekking tot een specifiek referentiejaar. Die termijn begint te lopen vanaf het jaar dat PlayRight de eerste verdeling voor dat specifieke referentiejaar doet.

DEADLINE 31/12/2016

Om een afsluitende verdeling goed te kunnen uitvoeren moet PlayRight over zoveel mogelijk aangiftes beschikken. Aangezien er in 2017, twee afsluitende verdelingen moeten gebeuren, heeft PlayRight ten laatste op 31/12/2016 alle betrokken aangiftes voor het referentiejaar 2013 voor muziekopnames nodig en voor het referentiejaar 2010 voor audiovisuele opnames. Die aangiftes zorgen ervoor dat de berekening van de rechten kan gebeuren op basis van een zo compleet mogelijke opnamecast. Wie te laat aangeeft verliest effectief zijn rechten voor de afsluitende verdeling.

Respecteer de deadline dus! Een volledig overzicht van de deadlines is te raadplegen op onze website. Wordt een aangifte na die deadline ingediend dan komt ze wel nog in aanmerking voor de verdelingen voor andere referentiejaren maar niet meer voor de verdeling van het jaar dat is afgesloten.

ADVIES

We adviseren aan iedereen aangesloten bij PlayRight niet te lang te wachten met het aangeven van opnames. Een deadline is er sneller dan je denkt. De eindejaarsperiode speelt ook een rol want PlayRight is tijdens de eindejaarsperiode gesloten van 23 december t.e.m. 02 januari. Daarom kan PlayRight alleen maar aanraden vóór deze periode aangifte te doen voor het geval er toch een probleem zou opduiken, er iets niet duidelijk zou zijn. Vóór die periode kan wie aangesloten is namelijk de hulp in roepen van zijn accountmanager.

Wacht dus niet te lang!

Gerelateerde items

sluiten

Inloggen Lid worden