27okt

FACIR, omdat muziek moet draaien

PlayRight+ ondersteunt organisaties en projecten die het aspect ‘uitvoerder’ van onze uitvoerende kunstenaars voorop stellen. Naast het ondersteunen van specifieke projecten, kan het departement ook de werking ondersteunen van organisaties die er een correcte ethiek ten aanzien van de uitvoerende kunstenaar op na houden. Tussen de organisaties die momenteel door PlayRight+ worden ondersteund, vinden we dan ook FACIR terug.

FACIR

FACIR, de Federatie van Verenigde Auteurs-Componisten en Uitvoerders, strekt tot doel muzikanten te verenigen en hen te vertegenwoordigen  opdat ze  beter gehoord worden door de politiek en de culturele partners waarmee en waarvoor ze werken.

FACIR onstond drie jaar geleden uit een « Staten Generaal » voor de muzieksector in Franstalig België en richt zich voornamelijk op de muzieksector van de Franse gemeenschap. Ze telt vandaag reeds meer dan 800 leden, muzikanten uit alle genres.

Vertrekkende vanuit de opvatting dat muziek een sociale band schept, pleit FACIR voor een herwaardering van de muzikant als schepper en als uitvoerder, voor een muzikale diversiteit bij alle media en voor het invoeren van hogere quota voor lokaal talent op radio en televisie.

De organisatie heeft voor het lopende werkingsjaar een financiële ondersteuning ontvangen, die haar in staat stelt de vzw verder uit te bouwen en haar werking en projecten verder te concretiseren.

Wil jij ook een aanvraag indienen bij PlayRight+ voor de ondersteuning van jouw project of organisatie? Dat kan, door dit formulier in te vullen en op te sturen naar .

Een aanvraag indienen bij PlayRight+ doe je trouwens niet alleen. Het departement staat klaar om je te helpen jouw dossier vorm te geven, om de pluspunten en de meerwaarde van jouw project of organisatie duidelijk te formuleren en je de nodige duiding te verschaffen over de wijze waarop je dossier zal worden behandeld.

20okt

Adami & Spedidam : twee in één ?

Adami en Spedidam zijn de twee collectieve beheersvennootschappen die, in Frankrijk, instaan voor de verdeling van de naburige rechten.

De twee vennootschappen hebben deze week een historisch akkoord getekend met als doel: “de twee vennootschappen samen te brengen om het collectieve beheer voor de uitvoerende kunstenaars te versterken en te vergemakkelijken.” Daarom hebben Adami en Spedidam de vennootshap “Société des Artistes Interprètes (SAI)” in het leven geroepen met als missie geleidelijk aan te zorgen voor de inningen, verdelingen en betalingen aan de uitvoerende kunstenaars en dit tegen 2020.

Het akkoord dat vorige maandag 17 oktober werd ondertekend, voorziet onder andere in een uniek loket voor de inning van de rechten, waarmee SAI het aanspreekpunt wordt voor PlayRight voor de uitwisseling van de internationale rechten voor haar leden. Een ander onderdeel van dit akkoord: het gelijkschakelen van de verdelingsregels en de toepassing ervan voor alle artiesten van beide vennootschappen. Tot voor kort waren uitvoerende kunstenaars verplicht op basis van de aard van hun prestaties aan te sluiten bij één van de of beide vennootschappen omdat Adami en Spedidam rechten verdeelden voor verschillende categorieën uitvoerende kunstenaars. Beide vennootschappen gebruikten dan ook verschillende verdelingsregels.

Dit is dus goed nieuws voor de uitvoerende kunsteaars. PlayRight is verheugd over dit akkoord en kijkt uit naar 2020.

14okt

HET REPERTOIRE IN JE ONLINE DOSSIER BIJ PLAYRIGHT

Een artiest kan, als lid van PlayRight, via zijn online dossier in de PlayRight Portal de opnames waaraan hij/zij meewerkte aangeven. Die aangiftes vormen het repertoire, de basis voor het berekenen van de naburige rechten.

Naast het repertoire zijn de speellijsten een belangrijke parameter voor de verdeling van rechten. Op basis van de speellijsten kan PlayRight bepalen of het repertoire weinig tot heel veel verspreid werd. Wil een artiest een overzicht van zijn repertoire raadplegen dan kan dat via zijn online dossier waar hij de lijst van aangiftes, gerangschikt per type en per opnamejaar kan zien.

In dat online dossier zijn er mogelijk nog twee andere “repertoires” terug te vinden, in de linker kolom bovenaan:article_repartoire_nl_1

  • Aan te vullen bijdragen
  • Te valideren bijdragen

Wat zijn dat eigenlijk?

“Aan te vullen bijdragen” bevat een overzicht van aangiftes van opnames uit het verleden waarvoor PlayRight vandaag extra informatie nodig heeft om zo de rechten correcter te kunnen berekenen. Leden hebben de mogelijkheid na te kijken voor welke opnames er informatie ontbreekt, ze aan te vullen en te bevestigen. Deze lijst verdwijnt wanneer alles behandeld is.

 “Te valideren bijdragen” is een lijst van opnames die in het verleden op basis van research aan het dossier werd toegevoegd. Die bijdragen werden nooit aangegeven. Het zijn géén aangiftes en ze worden dus niet meegenomen in de berekening van de rechten. Staat zo’n lijst vermeld in het online dossier dan kan de artiest nakijken of de informatie klopt en indien nodig die ook aanvullen of corrigeren. Pas wanneer er daarna op “goedkeuren” geklikt wordt, krijgen we een aangifte. Tot dan worden er geen rechten voor die opnames afgerekend. Bevat de lijst opnames waaraan de artiest niet meewerkte dan kunnen die verwijderd worden. Ook hier, als de volledige lijst is behandeld, verdwijnt hij. Wat werd bevestigd is als aangifte terug te vinden in het repertoire.

We roepen onze leden dus op deze twee bijkomende “repertoires” zeker na te kijken met het oog op de nakende deadline van 31 december 2016. Zo kunnen we vermijden dat er rechten niet worden afgerekend. Meer informatie over die deadline vind je in het artikelMis de deadline voor de aangiftes niet: 31/12/2016”.

 

13okt

KABELRECHTEN VOOR PLAYRIGHT

Donderdag, 13 oktober, zal het Grondwettelijk Hof haar beslissing bekend maken over het proces dat de audiovisuele producenten hebben aangespannen tegen de nieuwe vergoedingsrechten voor acteurs.

▶ Update van dit artikel op 13/10: zie onderaan

Reeds in 2014 werd de Belgische wet inzake de naburige rechten aangepast en verkregen uitvoerende kunstenaars eindelijk hun eigen recht op vergoeding bij kabeldoorgifte. Daarnaast werd het systeem van de billijke vergoeding aangepast zodat die ook voor acteurs zou kunnen geïnd worden. Dit was echter niet naar de zin van de audiovisuele producenten die een klacht indienden bij het Grondwettelijk Hof. Dit omdat de nieuwe bepalingen hen zouden discrimineren.

Het proces heeft er voor gezorgd dat de dossiers inzake kabelrechten en billijke vergoeding door de Minister en diens administratie in de koelkast werden gestoken en onderhandelingen met kabeldistributeurs en andere gebruikers onmogelijk werden.

Donderdag worden deze nieuwe vergoedingsrechten uit de koelkast gehaald en weet PlayRight eindelijk of ze als collectieve beheersvennootschap de kabelrechten kan gaan opeisen of dat ze aan haar leden zal moeten melden dat de rechten in de vuilnisbak werden gegooid.

Meer nieuws op donderdag!


13 oktober

PlayRight is verheugd te melden dat de vergoeding voor doorgifte via de kabel werd goedgekeurd!

Het Grondwettelijk Hof heeft zonet haar beslissing bekend gemaakt. Het beroep tot vernietiging dat de audiovisuele producenten hadden ingediend tegen de kabelrechten voor uitvoerende kunstenaars en de uitbreiding van de billijke vergoeding naar audiovisuele werken toe, werd verworpen.

PlayRight is dus bijzonder tevreden met deze uitspraak. Deze rechtszaak blokkeerde gedurende bijna twee jaren het realiseren van een betere vergoeding voor uitvoerende kunstenaars. De weg die nog moet afgelegd worden naar het omzetten in de praktijk van deze wetsbepalingen is nog lang, maar hij ligt nu eindelijk open.

We houden jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

12okt

Hoogleraar Roger Blanpain overleden

Gisteren, 11 oktober, is professor emeritus Roger Blanpain overleden.roger-blanpain

Naast een absolute autoriteit op vlak van arbeidsrecht, was professor Blanpain ook voorzitter van de Raad van Bestuur van VEWA, de Vereniging van Educatieve en Wetenschappelijk Auteurs. Als voorzitter van die collectieve beheersvennootschap was hij de drijvende kracht achter de hervorming van het leenrecht en de verbetering van de situatie voor alle auteurs en uitvoerende kunstenaars.

De Raad van Bestuur, het Uitvoerend Comité, de directie en het voltallige personeel van PlayRight wil Roger nog een laatste keer bedanken voor al het geleverde werk en wenst zijn familie en echtgenote Lina veel sterkte toe.

7okt

ONDERHOUDSWERKEN!

De PlayRight portal zal tussen 17u en 18u tijdelijk offline zijn omwille van dringende onderhoudswerken.

3okt

WAT DOET JE ACCOUNT MANAGER ?

Uitvoerende kunstenaars kunnen zich bij PlayRight aansluiten voor het innen, beheren en verdelen van hun rechten. Bij hun aansluiting krijgen ze toegang tot hun persoonlijk online dossier in de PlayRight portal via welke ze:

  • aangiftes van hun opnames kunnen doen,
  • volmacht kunnen geven aan een derde voor het beheer van hun dossier,
  • kunnen opvolgen hoe hun rechten worden afgerekend,
  • hun persoonsgegevens kunnen aanpassen,
  • en kunnen zien hoe de opvolging van hun aangiftes verloopt.

Achter al die “clicks”, want niet alles is geautomatiseerd, zit een team van accountmanagers. Zij beheren dagdagelijks de dossiers van de leden van PlayRight. De accountmanager is degene die, vanaf het moment van aansluiting, het dossier van de artiest opvolgt en is ook de vaste contactpersoon voor alle vragen waar de portal geen antwoord op biedt (en waarvoor die ook niet ontworpen werd).

“Eén van de dingen die ik het leukste vind aan mijn job is de persoonlijke kant, we volgen namelijk het dossier van een lid op vanaf het moment dat  hij/zij zich aansluit, we kennen onze leden, volgen hun carrière en weten hoe ze werken.” Nicolas/AM

We nemen als voorbeeld een muzikant die via de portal zijn bijdrage aangeeft.  Eens de aangifte is ingediend, kijkt de accountmanager na of die correct is: klopt de rolaanduiding bij de opname, stemt de titel van de opname overeen met de schrijfwijze ervan op de speellijsten die als basis dienen voor de berekening. De AM zorgt ook voor het samenbrengen van alle aangiftes voor een bepaalde opname met de titels op speellijsten en kan daarna ook nakijken of de samenstelling van de cast van een opname klopt. Wanneer iemand aangiftes wil doen maar nog niet of onvoldoende vertrouwd is met de portal zal zijn/haar accountmanager ook daar hulp bieden en daarbij ook toelichten waarom bepaalde opnames al dan niet rechten genereren. 

« Eigenlijk vormen we een aanvulling op het programma dat we gebruiken om de rechten te beheren. We kunnen de link leggen tussen de aangifte van de artiest en de track op de speellijst (een recording)die daarmee overeenstemt . Daarna hebben we de mogelijkheid, indien nodig, om recordings samenvoegen tot één recording. Dit kan handig zijn wanneer een titel op verschillende manier gespeld wordt. Door die samenvoeging zorgen we ervoor dat de opname rechten oplevert.” Jonathan, AM.

Onder leiding van Laetitia Batardy, volgen de accountmanagers elk dossier van hun artiesten van dichtbij op en beantwoorden ze de gestelde vragen. Daarnaast dragen de accountmanagers ook bij aan het verbeteren van de tools waarmee ze werken, dit alles met één doel voor ogen namelijk de belangen van de uitvoerende kunstenaars, die het beheer van hun rechten aan PlayRight toevertrouwden, nog beter te kunnen behartigen.

« RIDER, het programma waarmee we de rechten van onze uitvoerende kunstenaars beheren, werd speciaal op maat van onze leden gemaakt. En we werken elke dag nog verder aan andere tools die onze leden nodig hebben, die evolutie is er voor en door hen.» Nicolas

Hoe weet ik wie mijn accountmanager is? 

Eenvoudig! Wanneer een uitvoerende kunstenaar zich aansluit bij PlayRight, geven we onmiddellijk de naam van de accountmanager door. Die naam kan elk lid ook terugvinden in de linker kolom van zijn online dossier met de vermelding van de contactgegevens, telefoon en emailadres. Wie dat wenst kan ook een afspraak maken met zijn/haar accountmanager en op die manier informatie krijgen over hoe het dagelijks beheer van het dossier verloopt en dat beheer is dus meer dan een simpele “klik”. Welkom!